Til innhold

Energiforbedring som du kan søke støtte til

Her kan du søke om tilskudd for enøktiltak i boliger med 1 til 4 boenheter og finne nøyaktige satser for ditt tiltak.

Oversikt over hva og hvor mye du kan søke støtte til

  • Isolering av yttertak og tak mot kaldt loft: se skjemaet for satser
  • Isolering av gulv mot grunn, kald kjeller eller lignende: se skjemaet for satser
  • Isolering av yttervegg: se skjemaet for satser
  • Termografering og trykktesting i forbindelse med etterisolering: 2 500 kroner per sak
  • Utskifting av vedovn eller montering av peisinnsats eller etterbrenner: 6 000 kroner innenfor Ring 3 og 1 500 kroner utenfor Ring 3
  • Varmegjenvinner i boligventilasjonen: 5 000 kroner
  • Kakkelovn: 5 000 kroner per ovn
  • Varmepipe: 5 000 kroner per pipe
  • Vannbåren varme basert på fornybar energi (gulvvarme/radiatorer): 60 kroner per kvadratmeter
  • Vindenergi: 1,50 kr/kWh leveranse

Se også hva du kan få støtte til hos ENOVA.

Du kan også søke støtte til enøktiltak som ikke står på lista. I de tilfellene må du legge ved en beregning på energibesparelse fra en nøytral tredjepart.