Til innhold

Energiforbedring i borettslag, sameier og yrkesbygg

Frist for å søke

Du kan søke hele året. Frist for å søke om tilskudd til fjernvarme eller varmepumpe i borettslag og sameier er 1. desember 2018

Kort om tilskuddet

Tilskuddet gjelder for store bygg som borettslag (mer enn fire boenheter) og kontorbygg for å bedre energibruken.

Dette kan du få dekket

  • inntil halvparten av kostnadene til enøkanalyse av bygget, men maksimalt 35 000 kroner.
  • inntil halvparten av kostnadene ved gjennomføring av tiltak som bedrer energibruken, men maksimalt 1.000.000 kroner.

Dette gjør en enøkanalyse

Enøkanalysen kartlegger enøktiltak som kan være relevante for bygget og danner grunnlaget for søknaden om økonomisk støtte til gjennomføring av tiltak fra Klima- og energifondet.

Ring gjerne enøktelefonen på 22 92 14 00 eller send en mail til fondet@kli.oslo.kommune.no dersom dere har spørsmål knyttet til gjennomføring av enøkanalysen.

Kriterier for å søke

Det kan være lurt å be om pristilbud fra flere.

Kontaktinformasjon

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no
Enøktelefonen mandag - fredag kl. 09:00-15:00.
Telefon: 22 92 14 00

Slik søker du tilskudd til energiforbedring i borettslag, sameier og næringsbygg

Etter at du har sendt søknaden

  • 1Motta svar

    Du må vente på brev fra Klima- og energifondet før du inngår avtale, kjøper eller bestiller materialer eller tjenester. Behandlingstiden av søknaden er maksimalt 28 arbeidsdager. Når du har fått innvilget søknaden, må tiltaket gjennomføres innen 2 år.

    Dersom noe skulle mangle i ferdigmeldingen, tar vi kontakt med deg.

  • 2Utbetaling

    Pengene blir utbetalt til firmaets eller borettslagets konto når ferdigmeldingen er godkjent. 

Klage

Dersom du får avslag på din søknad, kan du klage.

Klagen sendes til:
Klima- og energifondet
Rådhuset
0037 Oslo

Klagefrist er tre uker fra du mottar brev fra Klima- og energifondet.