Til innhold

Energiforbedring i privatboliger

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Kommunens tilskuddsordning for enøktiltak i boliger med 1- 4 boenheter.

Frist for å søke

Du kan søke hele året.

Kort om tilskuddet

Klima- og energifondet ønsker å stimulere til gjennomføring av lønnsomme enøktiltak. Tilskuddsordningen gjelder for enøktiltak i boliger med 1- 4 boenheter.

Tiltak som kan få støtte

 • Isolering av yttertak og tak mot kaldt loft
 • Isolering av gulv mot grunn, kald kjeller e.l.
 • Isolering av yttervegg
 • Termografering og trykktesting
 • Varmegjenvinner i boligventilasjon
 • Utskifting av vedovn/ parafinkamin til ny rentbrennende vedovn, montering av peisinnsats eller etterbrenner
 • Kakkelovn eller varmepipa
 • Vannbåren varme basert på fornybar energi
 • Væske/vann eller luft/vann varmepumpe i nye boliger
 • Vindenergi
 • Diverse

I det elektroniske søknadsskjema for tilskudd til energiforbedring finner du mer informasjon om hvert enkelt tiltak.

Du kan ikke starte arbeidet eller bestille materialer før du har fått beskjed om mottatt tilskudd fra Klima- og energifondet.

Ønsker du å sette opp et solcellepanel eller et solfangeranlegg (solenergisystem), kan det hende du må søke om dette.

Krav om rapportering

Når arbeidet er utført, og alle regninger er betalt, bruker du linken som du får i Min Side sammen med tilsagn om tilskudd.

Kontaktinformasjon

Alle henvendelser rettes til vår operatør på telefon 22 92 14 00 eller e-post fondet@kli.oslo.kommune.no.

Slik søker du om tilskudd til energiforbedring i privatboliger

 • 1Fyll ut søknadsskjemaet

  Elektronisk søknadsskjema for tilskudd til energiforbedring i boliger.

 • 2Legg ved eventuell tilleggsdokumentasjon

  For noen tiltak så trenger vi at du sender med ekstra dokumentasjon, beregninger og tillegg, det opplyses det om i søknadsdialogen.

 • 3Send inn søknaden og motta kvittering

  Når du har sendt søknaden elektronisk får du en kvittering på hva du har søkt for, og veien videre.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Registrering av søknad

  Du får svar innen to uker til Min Side. Du kan ikke starte arbeidet eller bestille materialer før du har mottatt tilsagn fra Klima- og energifondet.

 • 2Ferdigmelding av tiltak

  Når arbeidet er utført, og alle regninger er betalt, følg linken som finnes i ditt tilsagn om tilskudd. Følg instruksene og last opp kvitteringer/fakturaer og eventuell annen nødvendig dokumentasjon.

 • 3Utbetaling av penger

  Etter at ferdigmeldte tiltak er behandlet av oss, vil tilskudd bli utbetalt til oppgitt kontonummer.