Til innhold

Energiforbedring gjennom FoU og pilotprosjekter

Frist for å søke

Du kan søke hele året.

Kriterier for å søke

Har du et godt prosjekt som ikke passer inn i den ordinære støtteordningen til Klima- og energifondet, kan du søke tilskudd dersom prosjektet kan bidra til

  • økt energiøkonomisering
  • minske lokal luftforurensing
  • lavere klimagassutslipp

Tiltakene må gjelde i Oslo

En viktig hensikt med forskning og utvikling (FoU) og pilotprosjektene er at kunnskapen og erfaringen som kommer fra disse prosjektene skal komme andre aktører i Oslo til gode.

Hovemål med støtten til FoU-prosjekter

  • å gjøre morgendagens løsninger til dagens løsninger, ved å vise fram nye muligheter
  • å øke kunnskapen hos aktører på feltet

Hovedmål med støtten til pilotprosjekter

  • å demonstrere ny teknologi for å legge til rette for at den tas i bruk i Oslo
  • å demonstrere teknologiske løsninger eller anvendelser for at andre kan ta dem i bruk

Kontaktinformasjon

Trond Moengen, Energidata.
Telefon: 952 73 220
E-post: trond.moengen@energidata.no 

Slik søker du om energiforbedring gjennom FoU og pilotprosjekter