Til innhold

Driftsstøtte til særskilte lag og organisasjoner

Frist for å søke

1. april 2018.

Kort om tilskuddet

Den økonomiske rammen for ordningen er på 210 000 kroner i 2018.

Lag/organisasjoner/foreninger og eventuelle målgrupper som prioriteres for driftsstøtte:

  • de som har tiltak og/eller aktiviteter rette mot barn og unge
  • de som bidrar til aktiviteter for personer med spesielle behov
  • de som fremmer kulturforståelse og/eller integrering og/eller likestilling
  • de som legger til rette for friluftsinteresser og friluftsaktiviteter

Retningslinjer for tilskuddet finner du her (PDF, 0,1MB)

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Lag, organisasjoner, foreninger som hovedsakelig driver frivillig arbeid, med virksomhet/ målgrupper innenfor bydelsutvalgets prioriteringer for det aktuelle søknadsår kan søke om støtte.

  • Søker må være tilknyttet bydelen og aktiviteten skal være rettet mot bydelens innbyggere.
  • Aktiviteten skal i hovedsak være basert på frivillig arbeid.

Unntatt fra støtte

  • Virksomhet som ikke er rettet mot bydelens innbyggere/ ikke har sin aktivitet i Bydel Østensjø.
  • Virksomhet som er del av egen næringsvirksomhet.
  • Partipolitiske lag og organisasjoner.

Rapportering

For rapportering kan du bruke vårt rapporteringsskjema for tildelte driftsmidler (PDF, 0,1MB).

Slik søker du