Til innhold

Driftsstøtte til særskilte lag og organisasjoner i Bydel Østensjø

Frist for å søke

1. april 2019.

Kort om tilskuddet

Vi har til sammen 210 000 kroner i denne tilskuddsordningen i 2019.

Enkeltpersoner kan ikke søke, støtte går kun til lag og foreninger som

 • har tiltak eller aktiviteter rette mot barn og unge
 • bidrar til aktiviteter for personer med spesielle behov
 • fremmer kulturforståelse, integrering eller likestilling
 • legger til rette for friluftsinteresser og friluftsaktiviteter

Retningslinjer for tilskuddet finner du her (PDF, 0,1MB)

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Lag, organisasjoner, foreninger som hovedsakelig driver frivillig arbeid, med virksomhet/ målgrupper innenfor bydelsutvalgets prioriteringer for det aktuelle søknadsår kan søke om støtte.

 • Søker må være tilknyttet bydelen og aktiviteten skal være rettet mot bydelens innbyggere.
 • Aktiviteten skal i hovedsak være basert på frivillig arbeid.

Unntatt fra støtte

 • Virksomhet som ikke er rettet mot bydelens innbyggere/ ikke har sin aktivitet i Bydel Østensjø.
 • Virksomhet som er del av egen næringsvirksomhet.
 • Partipolitiske lag og organisasjoner.

Rapportering

For rapportering kan du bruke vårt rapporteringsskjema for tildelte driftsmidler (PDF, 0,1MB).

Slik søker du

 • 1Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsskjema kommer i begynnelsen av februar.

  Kontaktinformasjon

  Torunn Nyrnes
  Mobil: 415 63 627
  E-post: