Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Aktivitetstilskudd for barn og unge i Bydel Stovner

Frist for å søke

22. april 2019.

Kort om tilskuddet

Ordningen skal inspirere bydelens frivillige organisasjoner, lag og foreninger til å igangsette tiltak for barn og unge som kan supplere bydelens egne tiltak.

Kriterier for å søke

Tiltakene du søker om, skal være for barn og ungdom i alderen 9 til 23 år.

Hvem kan søke?

Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som driver tiltak for barn og ungdom i Bydel Stovner. Virksomhetene må ha et organisasjonsnummer og være registrert i frivillighetsregisteret.

Hva kan du søke om?

 • Tiltaket skal fremme aktivitet, inkludering og deltakelse, og være åpent, uforpliktende og gratis for målgruppen.
 • Aktivitetene må foregå i bydel Stovner.
 • Organisasjonen må ha et system for å sikre at alle som arbeider med barn og unge har gyldig politiattest.
 • Kostnader til utstyr, leie av anlegg, markedsføring, lønn til instruktører og administrasjon.
 • Kostnadene skal stå i forhold til tiltakenes størrelse. Tiltaket må i all hovedsak være drevet av frivillige og utgifter til lønn, honorarer og administrasjon må gjenspeile dette.

Slik søker du

 • 1Send søknad

  Søknaden må inneholde:

  • Beskrivelse av tiltaket med budsjett
  • Organisasjonsnummer
  • Tidsramme for aktivitetene
  • Kontaktperson

  Søknad sendes til postmottak@bsr.oslo.kommune.no og merkes «Søknad om tilskuddsmidler til barne- og ungdomstiltak i Bydel Stovner».

Etter at du har sendt søknaden