Til innhold

Aktivitetsmidler høst 2017- Områdeløft Tøyen

Frist for å søke

Søknadsfristen er 22. september. 

Kort om tilskuddet

Målet med tilskuddsordningen er å skape aktivitet, kreativitet og engasjement. Befolkningen kan selv lage prosjekter og aktiviteter ut i fra egne behov, ideer og ressurser. 

Vi deler ut til sammen 500 000 kroner til tre underkategorier:  

 • Aktiviteter
 • Sosiale møteplasser
 • Prosjekter i det offentlige rom

Kriterier for å søke

Hvem kan søke

Alle i befolkningen kan søke, men søker må ha, eller skaffe, seg eget organisasjonsnummer. Ta kontakt med Programkontoret om du ikke har organisasjonsnummer, eller opplever andre utfordringer i forbindelse med søknaden.

Offentlige organisasjoner kan ikke søke. 

Eksempler på tilskuddsmottakere

 • Private institusjoner
 • Frivillige/ideelle organisasjoner/lag/foreninger
 • Sosiale entreprenører
 • Enkeltmannsforetak/AS
 • Ikke-kommersielle foretak
 • Borettslag/sameie

Dette gjelder alle søknader

 • Tiltakene må gjennomføres innenfor, eller i umiddelbar tilknytning til, innsatsområdet til Områdeløft Tøyen.
 • Tiltak med lokal forankring vil bli prioritert
 • Tiltak basert på frivillighet og / eller non-profit vil bli prioritert

Midler til «aktiviteter» deles ut etter et eller flere følgende kriterier

 • Tiltak som stimulerer til økt engasjement og trivsel for beboere på Tøyen
 • Prosjekter rettet mot barn og unge 
 • Offentlige utendørsarrangementer som har bred deltagelse fra bydelens egen befolkning

Midler til «sosiale møteplasser» deles ut etter et eller flere følgende kriterier

 • Tiltak som legger til rette for kontakt og dialog i menneskemøter vil bli prioritert, og da spesielt tiltak som legger til rette for kontakt på tvers av ulikheter 
 • Tiltak som er synlige og inkluderende for flest mulig på Tøyen vil bli prioritert 
 • Tiltak som skaper nye nettverk og ny kunnskap for deltakerne

Midler til «prosjekter i det offentlige rom» deles ut etter følgende kriterier

 • Prosjekter som er menneskevennlige og aktiviserende for befolkningen vil bli prioritert
 • Tiltak som er forankret i, eller inkluderer, lokalbefolkningen vil bli prioritert
 • Kunnskapsbaserte tiltak foretrekkes (basert på for eksempel Stedsanalyse for Tøyen)
 • Fremtidig bærekraftighet eller midlertidighet er en forutsetning for de fleste prosjekter
 • Prosjekter som er av god kvalitet, som kan dokumentere kjennskap til lovverk og sikkerhetsreglement, vil prioriteres
 • Prosjekter som gjennomføres i dialog med Prosjektkontoret for Områdeløft Tøyen prioriteres. Dette for å fremme større grad av samhandling og nettverksbygging i lokalsamfunnet

Tidligere tildelinger

Tidligere tildelinger Områdeløft Tøyen aktivitetsmidler 2016 (PDF 0,1MB)

Krav til rapportering

Når prosjektet er gjennomført må du sende inn tekst- og økonomirapport. Rapporteringsfrist fastsettes ved tildeling av tilskuddsmidler.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson i Områdeløft er Tøyen Marianne Holmesland på e-post: marianne.holmesland@bgo.oslo.kommune.no eller telefon 945 21 534.

Slik søker du aktivitetsmidler våren 2017

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse på at vi har mottatt søknaden din. Mangler det informasjon i søknaden vil du også få beskjed om dette etter at søknadsfristen har gått ut.

 • 2Behandling av søknader

  Søknadene behandles ved prosjektkontoret for Områdeløft Tøyen. Tilskudd fordeles etter en skjønnsmessig vurdering.

 • 3Vedtak fattes

  Når vedtak er fattet, vil du få skriftlig beskjed. Vedtak fattes av Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo.