Til innhold

Tro, livssyn og seremonier

Den norske kirke

Den norske kirke hadde 339 650 medlemmer blant Oslos innbyggere ved inngangen til 2016. De siste fem årene, fra 2011 til 2016, sank antall medlemmer i Den norske kirke bosatt i Oslo med vel 6 500 medlemmer.

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

I løpet av de fem siste årene har antallet medlemmer i tros- og livssynsamfunn utenfor Den norske kirke økt med snaut 28 900 medlemmer, fra 117 465 medlemmer i 2011 til 146 521 medlemmer ved inngangen til 2016. Dette tilsvarer en økning på snaut 25 prosent av medlemsmassen i 2011.

Kraftigst økning har det vært i kategorien kristne trossamfunn utenfor Den norske kirke. De siste fem årene har denne gruppen økt medlemsmassen med 32 prosent blant Osloborgere, fra 44 100 medlemmer i 2011 til 58 100 medlemmer i 2016.

Islamske trossamfunn har hatt den nest største økningen i medlemsmassen de siste fem årene. Antall medlemmer i islamske trossamfunn økte fra 44 100 i 2011 til 60 123 i 2016, en økning på 26 prosent. 

Dåp og navnefest

Antall døpte i statskirken i Oslo har hatt en nedadgående trend de seneste årene. De første ti årene på 2000-tallet hadde statskirken i Oslo et gjennomsnitt på 3 293 døpte per år. De siste syv årene har det i gjennomsnitt blitt døpt 2 827 personer årlig.

Human-etisk forbund hadde de første ti årene på 2000-tallet et gjennomsnitt på 528 navnefester i året i Oslo. De siste syv årene (2010-2016) har det blitt arrangert i gjennomsnitt 654 navnefester i året. I 2016 ble det arrangert 610 humanistiske navnefester i Oslo.

Nøkkeltall for tro, livssyn og seremonier
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke, 2016146 521
Medlemmer i Den norske kirke, 2016339 650
Døpte i statskirken i Oslo i 20162 518
Humanistiske navnefester i Oslo 2016610
Begravelser i Oslo i 2015902
Antall presteårsverk i Oslo i 2016111

Mer statistikk om tro, livssyn og seremonier finnes i statistikkbanken