Til innhold

Trivsel i Oslo - Publikumsundersøkelsen 2014

Oslo kommune gjennomførte for sjette gang i 2014 en publikumsundersøkelse blant innbyggere i Oslo. Et av hovedfunnene i Publikumsundersøkelsen 2014 er at folk fortsatt trives meget godt i Oslo og i området der de bor.

I gjennomsnitt trives 79 prosent i Oslo. Lavest skår har Bydel Bjerke hvor 75 prosent er fornøyde, mens Bydel Frogner har 87 prosent. På spørsmål om hvordan man trives i området der man bor, skårer Bydel Frogner og Bydel Nordre Aker høyest med 90 prosent, Bydel Alna lavest på 66 prosent.

Det er også en tendens til økende tilfredshet med kommunens tjenester. Eksempelvis har andelen som er fornøyd/svært fornøyd med grunnskolen økt fra 73 prosent i 2010 til 83 prosent i 2014. Et gjennomgående trekk i undersøkelsen er at brukere av tjenester er mer fornøyd enn ikke-brukere. 

Her kan du lese hovedrapporten fra Publikumsundersøkelsen 2014

Du finner flere detaljer fra Publikumsundersøkelsen 2014 i statistikkbanken