Til innhold
Helserelatert atferd

Overvekt og fedme

I følge SSBs levekårsundersøkelse om helse, omsorg og sosial kontakt i 2015 har 46 prosent av den voksne befolkningen (18-64 år) i Norge overvekt eller fedme. Andelen har steget både for menn og kvinner siden 1998, men har holdt seg stabilt fra 2005 til 2015.

Kroppsmasseindeks (KMI) er et mye brukt mål på forholdet mellom høyde og vekt, og beregnes ved KMI =vekt(kg)/(høyde(m)^2).  WHO definerer KMI ≥ 25 som overvekt og KMI ≥ 30 som fedme, og har satt disse klassifiseringene i sammenheng med økt sykdoms- og dødelighetsrisiko.

Overvekt og fedme blant voksne

Fra midten av 80-tallet til begynnelsen av 2000-tallet steg andelen med kroppmasseindeks over 30 jevnt blant både kvinner og menn mellom 40 og 45 år. Siden 2005 har antall mennesker med overvekt og fedme vært stabil.

Færre mennesker i Oslo og Akershus har overvekt eller fedme, sammenlignet med resten av landet. Siden 2005 har mennesker med overvekt og fedme i Oslo og Akershus ligget rundt 39 prosent, mens den i resten av landet har steget fra 43 til 46 prosent.

Tall fra perioden 2011-2015 viser at antall menn med overvekt og fedme  ved sesjon er lavere i Oslo enn i resten av landet. I Oslo hadde 17 prosent av mennene ved sesjon overvekt eller fedme i 2015. Til sammenligning var tallet 24 prosent for resten av landet.

Du finner flere tall i SSB statistikkbanken

Du finner flere tall i statistikkbanken Norgeshelsa

Overvekt og fedme blant unge

Barnevekststudien fra Folkehelseinstituttet viser at cirka 16 prosent av norske åtteåringer hadde overvekt eller fedme i 2012. Andelen overvektige gutter var 14 prosent, mens for jenter var det 18 prosent. Fra 2008 til 2012 var dette noe lavere enn gjennomsnittet i Norge.

Flere undersøkelser viser at det er en sammenheng mellom sosioøkonomisk status og overvekt, dette gjelder både barn, unge og voksne. Ungdommer fra familier med dårlig økonomi har oftere overvekt og fedme sammenlignet med unge fra familier med god økonomi. Tall fra Barnevekstsstudien fra FHI viser også at det er flere overvektige barn i familier med skilte foreldre.

Undersøkelsen Skolebarns vekt i Oslo 2004 viser at i det de vestlige bydelene var mellom 13 og 19 prosent overvektige barn blant 3. og 7. klassingene, mens tilsvarende tall for de østlige bydelene var 22 og 30 prosent. Andelen overvektige barn i disse aldersgruppene for Oslo samlet var 21 prosent.