Til innhold

Kosthold

Et variert og sunt kosthold kombinert med fysisk aktivitet i hverdagen, reduserer risikoen for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, høyt blodtrykk, flere former for kreft, beinskjørhet, tannråte, overvekt og fedme.

Kosthold blant voksne

Helsedirektoratet anbefaler at voksne spiser 250 gram grønnsaker per dag, men Norkost-undersøkelsen viser at kun 15 prosent får i seg nok grønnsaker hver dag. 

Andel personer i Oslo som spiser grønnsaker minst en gang daglig, økte fra 63 prosent i 2005 til 65 prosent i 2012.

I samme periode var det en nedgang i andelen som spiser frukt og bær daglig, fra 63 til 61 prosent.

Det har vært en liten nedgang i andelen voksne som drikker sukkerholdige drikker i Oslo, fra 15 til 11 prosent i perioden fra 2005 til 2015. Andelen har også gått noe ned i landet forøvrig i samme periode, fra 18 til 15 prosent.

Du finner flere tall i statistikkbanken

Kosthold blant unge

Rapporten Ung i Oslo 2012 viser at det er forskjeller mellom bydelene når det gjelder hvor gode matvaner ungdommene har. I rapporten er det laget et samlemål for gode matvaner ut fra i hvor stor grad den enkelte vanligvis spiser frokost, lunsj og kveldsmat hver dag, i tillegg til middag sammen med familien hver dag. Målet går fra 0-12 (0; dårlige matvaner – 12; gode matvaner).

Resultatene fra rapporten peker mot at unge på vestkanten har bedre matvaner enn ungdom i sentrumsbydelene og på østkanten. Bydel Nordre Aker har den høyeste skåren med 9,4, mens Bydel Gamle Oslo har den laveste skåren på 8,6.

Kreftforeningen spurte i 2011 unge i Norge i alderen 15-24 år om mat- og drikkevaner. Resultatene fra undersøkelsen viser nokså store kjønnsforskjeller i unges mat- og drikkevaner. Gutter spiser mindre grønnsaker og drikker mer brus enn jenter. Jenter på sin side spiser mer godteri. Undersøkelsen viser at 42 prosent av jentene og kun 25 prosent av guttene spiser grønnsaker daglig. Det samme mønsteret ser vi for frukt. Både for gutter og jenter sier nesten halvparten at de spiser fisk 2-4 ganger i uken eller oftere.

Du finner flere tall i statistikkbanken