Til innhold
Statistikk

Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til statistikk, ta gjerne kontakt med ansvarlig enhet for den aktuelle statistikken.

For spørsmål om statistikk om befolkningens helsetilstand, helserelatert atferd eller skader og ulykker, ta kontakt med oslohelsa@hel.oslo.kommune.no.

For spørsmål knyttet til miljøstatistikk, ta kontakt med miljostatistikk@bym.oslo.kommune.no.

For spørsmål knyttet til demografi og sosioøkonomisk statistikk, kommunens tjenesteproduksjon, boligbygging, arbeids- og næringsliv, ta kontakt med oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no.