Til innhold
Boliger, byggevirksomhet, arbeids- og næringsliv

Boligpriser

Omsatte boliger

Gjennom 2016 var boligprisene på omsatte boliger i Oslo i gjennomsnitt 16,6 prosent høyere enn i 2015. Til sammenligning var boligprisene i henholdsvis Akershus og hele landet 10,8 prosent og 7,1 prosent høyere i 2016 enn i 2015. 

Den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen på omsatte boliger i Oslo var i 2016 nesten dobbelt så høye som for ti år siden. I denne tiårsperioden utmerker 2016 seg med den kraftigste årlige veksten. Boligprisene har steget i hele Oslo, men blokkleiligheter har generelt steget mer enn småhus. Prisene på blokkleiligheter har de siste ti årene steget med 96 prosent mot 84 prosent for småhus og andre typer boliger.

Det er store forskjeller i prisnivå på omsatte boliger internt i byen. Den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen i Bydel Frogner er nesten dobbelt så høy som i Bydel Søndre Nordstrand. 

Tabell 1. Prisvekst og kvadratmeterpriser i bydelene. Rangert etter prisvekstindeks (2010=100).
BydelPrisvekstindeks 2010-2016Kvm.pris 2010Kvm.pris 2016
Gamle Oslo18337 58868 879
Sagene18041 26474 192
Grünerløkka17940 03271 509
Grorud17527 17447 608
Alna17427 81748 313
Østensjø17032 02854 426
St. Hanshaugen17044 94976 364
Stovner16824 88941 881
Bjerke16732 52854 464
Søndre Nordstrand16724 48240 973
Nordstrand16634 33456 977
Nordre Aker16443 65371 800
Frogner16249 20179 822
Ullern15345 16068 977
Vestre Aker15240 96562 304
Oslo i alt17138 80066 312

Leieboliger

I Oslo var leieprisene (markedsleie) i 4. kvartal i 2016 4,8 prosent høyere enn på samme tid i 2015. Ytre by sør (bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand) hadde høyest prisvekst men de laveste prisene, mens indre by vest (bydelene St. Hanshaugen og Frogner) hadde lavest prisvekst men de høyeste prisene. 

Prisutviklingen fra 2010 til 2016 viser at leieboliger har hatt betydelig lavere prisvekst enn omsatte boliger i samme periode. For eksempel var prisveksten for en 1-roms leiebolig i denne perioden i indre by øst (bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene) på 34 prosent. Blant omsatte boliger samme sted i samme periode var veksten på vel 80 prosent.

Tabell 2. Prisvekst og årlig leie per m2 for 1-roms leiligheter fordelt på byområder. Prisvekstindeks (2010=100).
OmrådePrisvekstindeks 2010-2016Årlig leie per kvm 2010Årlig leie per kvm 2016
Indre by øst13425423408
Indre by vest12628453596
Ytre by vest12822662910
Ytre by øst13720562817
Ytre by sør13420172704