Til innhold

Husholdninger

I Oslo var det 336 099 husholdninger per 1.1.2017. Den vanligste husholdningstypen i Oslo består av én person og utgjorde om lag 47 prosent av husholdningene ved inngangen til 2017. Videre besto 28 prosent av husholdningene i Oslo av to personer og 14 prosent besto av fire personer eller flere

Par uten hjemmeboende barn utgjorde 67 132 husholdninger, mens 58 077 husholdninger besto av par med barn og 13 905 av husholdningene besto av én forelder med barn.

Flerfamiliehusholdningene utgjorde omtrent 7 prosent av husholdningene, dvs. 22 246 husholdninger.

Av husholdningene i Oslo 1.januar 2017 var 72 prosent uten barn. I 13,7 prosent av husholdningene var det ett barn, i 10,4 prosent var det to barn, mens 4 prosent av husholdningene hadde tre barn eller flere.

Bydel St.Hanshaugen er den bydelen med størst andel husholdninger uten barn. Der var 85,2 prosent av husholdningene i bydelen uten barn per 1.1.2017. Bydel Søndre Nordstrand var den bydelen med størst andel husholdninger med barn, med 47 prosent barnehusholdninger. I lys av det er det ikke så overraskende at det i Bydel Søndre Nordstrand også var flest barnerike husholdninger. Drøye 11 prosent av husholdningene i Bydel Søndre Nordstrand besto av tre eller flere barn ved inngangen til 2017. Til sammenligning besto 4 prosent eller omlag 13500 av husholdningene i Oslo av tre eller flere barn da.

Se statistikk om husholdninger i statistikkbanken
Statistisk sentralbyrå har også publisert statistikk om husholdninger