Til innhold
Befolkning

Husholdninger

I Oslo var det 340 444 husholdninger per 1.1.2018. Den vanligste husholdningstypen i Oslo består av én person og utgjorde om lag 47 prosent av husholdningene ved inngangen til 2018. Videre besto 28 prosent av husholdningene i Oslo av to personer og 14 prosent besto av fire personer eller flere.

Par uten hjemmeboende barn utgjorde 68 300 husholdninger, mens 58 700 husholdninger besto av par med barn og 14 100 av husholdningene besto av én forelder med barn.

Flerfamiliehusholdningene utgjorde omtrent 7 prosent av husholdningene, det vil si drøye 22 000 husholdninger.

Av husholdningene i Oslo 1. januar 2018 var 72 prosent uten barn. Omtrent 14 prosent av husholdningene var det ett barn, i drøye10 prosent var det to barn, mens 4 prosent av husholdningene hadde tre barn eller flere.

Bydel St.Hanshaugen er den bydelen med størst andel husholdninger uten barn. Der var 85 prosent av husholdningene i bydelen uten barn per 1.1.2018. Bydel Søndre Nordstrand var den bydelen med størst andel husholdninger med barn, med 47 prosent barnehusholdninger. I lys av det er det ikke så overraskende at det i Bydel Søndre Nordstrand også var flest barnerike husholdninger. Drøye 11 prosent av husholdningene i Bydel Søndre Nordstrand besto av tre eller flere barn ved inngangen til 2017. Til sammenligning besto 4 prosent eller omlag 13 500 av husholdningene i Oslo av tre eller flere barn da.

Se statistikk om husholdninger i statistikkbanken
Statistisk sentralbyrå har også publisert statistikk om husholdninger