Til innhold

Vækerøveien 41 – Tilpassede boliger

Hvor

Bydel Ullern.

Hva

I Vækerøveien bygger Boligbygg Oslo KF 16 boliger for personer med psykiske lidelser. De 16 boligene er 2-romsleiligheter på omtrent 50 kvadratmeter inkludert innvendige boder.

Eiendommen får fellesarealer der man kan ha enkelte felles aktiviteter og måltider. De som bor i leilighetene vil kunne få bistand til ulike praktiske og personlige gjøremål, og til aktiviteter utenfor boligene. Alle beboere vil få individuell oppfølging av Bydel Ullern.

Prosjektet består av tre frittstående hus med henholdsvis 2, 8 og 6 leiligheter.

Hvorfor

Prosjektet ble bestilt av Bydel Ullern i 2012 for å skaffe et erstatningstilbud for en samlokalisert gruppe med personer som tidligere bodde på Ullerntunet, et botilbud som ble revet for fire år siden. Gruppen som skal flytte inn har behov for trygge rammer og en stabil bosituasjon, noe man søker å tilrettelegge for i de nye boligene.

Hvem

  • Byggherre: Boligbygg Oslo KF
  • Entreprenør: JACO Enterprise & Management AS
  • Arkitekt: Sweco Norge AS

Når

Byggingen startet i juni 2016, og prosjektet er planlagt å være ferdig sommeren 2017.

Delprosjekter

Boligbygg Oslo KF

Eiendoms- og utviklingsavdelingen

Prosjektleder

Lovise Hjortdal

Telefon
23 46 05 00

E-post

Eiendoms- og utviklingsavdelingen

Utviklingssjef

Sverre Andre Liljedal

Telefon
434 60 500

E-post

Eiendoms- og utviklingsavdelingen

Prosjektsjef

Espen Foss Johansen

Mobilnummer
916 90 971

E-post

Adresse

E-post

Besøksadresse
Vækerøveien 41, 0282 OSLO

Postadresse
Boligbygg Oslo KF, Postboks 1192

Lenker