Til innhold

Nye Omsorg + boliger på Bøler

Introduksjon

Den gamle trygdeblokken i Utmarkveien var sliten og har blitt kalt "Bølers skamplett" i lokalavisen. Nå skal den gjenoppstå i ny og moderne drakt, og huse 83 omsorgsboliger for eldre.

Hva skal vi gjøre?

Den gamle trygdeblokken i Utmarkveien var sliten og har blitt kalt "Bølers skamplett" i lokalavisen. Nå skal den gjenoppstå i ny og moderne drakt, og huse 83 omsorgsboliger for eldre.

Boligbygg Oslo KF rehabiliterer den eksisterende høyblokken med ny fasade, nytt ventilasjonsanlegg, og installering av brannvarslings- og slokkeanlegg.

Det gamle mellombygget og lavblokken er revet, og det bygges nå et nytt mellombygg på to etasjer med kafe, ulike servicetilbud og takterrasse. Det blir i tillegg bygget en ny lavblokk på seks etasjer, med 35 leiligheter. Boligene blir fra 46-60 m2 store, og totalt blir det 83 Omsorg+ boliger i Utmarkveien.

Hvorfor bygger vi Omsorg +?

Andelen eldre innbyggere øker, og flere vil ha behov for en omsorgsbolig. Omsorg + er for eldre som ikke har behov for sykehjemsplass, men som har problemer med å klare seg i egen bolig. Boligene er bemannet hele døgnet. 

Tilbudet er bydelsovergripende og eldre fra hele byen kan søke om bolig her.

Les mer om Omsorg+ og hvordan du kan søke om bolig

Hvor bygger vi?

Utmarkveien 2 ligger på Bøler i Bydel Østensjø.

Hvem bygger?

Boligbygg Oslo KF er byggherre, og HENT er totalentreprenør. 

Når er vi ferdige?

Byggestart var januar 2015. Bygget skal være ferdig sommeren 2017.

Kontakt oss

Boligbygg Oslo KF

Prosjektleder

Ingrid Karlsen

Telefon
23 46 05 00

E-post

Boligbygg Oslo KF

Utviklingssjef

Sverre Liljedal

Telefon
23 46 05 00

E-post

Boligbygg Oslo KF

Postboks 1192 Sentrum

0107 Oslo