Til innhold

Utbygging av Bekkelaget renseanlegg (UBRA)

Utbygging av Bekkelaget renseanlegg (UBRA)

Vi utvider kapasiteten ved Bekkelaget avløpsrenseanlegg.

Hva skal vi gjøre?

Bekkelaget avløpsrenseanlegg skal utvides for å øke rensekapasiteten.

Hvorfor gjør vi det?

Oslo er Europas raskest voksende by og prognosene tilsier fortsatt kraftig vekst. For å opprettholde kvaliteten på vannet i Oslofjorden er det nødvendig å utvide rensekapasiteten.

Bekkelaget avløpsrenseanlegg renser 40 prosent av Oslo kommunes avløpsvann. Men det er overbelastet og kan ikke oppfylle nye miljøkrav.

Da renseanlegget ble bygget i 2001 ble det dimensjonert for 270 000 personer. Nå renses avløspvannet for 300 000 presoner. Kapasiteten på anlegget skal økes for å kunne håndtere avløpsvann fra 500 000 personer, som er forventet mengde avløpsvann for år 2040.

Hva skjer når?

Anlegget vil være klart for åpning i 2020.

Hvor?

Hele anlegget bygges i fjellet i direkte tilknytning til eksisterende anlegg. Utvidelsen vil skje i begge retninger, nord og sør. Anlegget utvides med 200–300 meter sørover langs E18.

Kart over hele anlegget (2.2 MB, PDF).

​Kostnad

Bystyret i Oslo har bevilget 2,74 milliarder kroner til utvidelsen av renseanlegget på Bekkelaget. Det gjør UBRA til Oslos største miljøprosjekt.

Hvem er ansvarlig? 

Det er Vann- og avløpsetaten (VAV) som er ansvarlig utbygger av UBRA. 

 

Kontakt

Vann- og avløpsetatens kundesenter

Telefon
23 44 00 00

E-post

Mediekontakt

Tone Spieler

Mobilnummer
976 84 838

Telefon
23 44 00 31

E-post

Adresse

Telefon
21 80 21 80

Besøksadresse
Ormsundveien 5, 0198 OSLO