Til innhold

Områdeløft Tøyen

Introduksjon

Områdeløft Tøyen skal bidra til at Tøyen oppleves som et trygt, inkluderende sted med en aktiv befolkning som ønsker å bli boende. 

Hva er Områdeløft Tøyen?

Områdeløft Tøyen er et områdeprogram over fem år som skal bidra til at Tøyen oppleves som et trygt, inkluderende sted med en aktiv befolkning som ønsker å bli boende.

Områdeløft Tøyen følger modellene fra Oslo Sør- og Groruddalssatsingen. Områdeprogrammet handler om å få til en nedenfra-og-opp stedsutvikling i tråd med innbyggernes behov og ønsker. 

Områdeløft Tøyen har fire hovedmål

  1. I 2019 har Tøyen et trygt bo- og oppvekstmiljø
  2. I 2019 har Tøyen attraktive møteplasser for alle
  3. I 2019 er Tøyen et område som fremmer engasjement, deltakelse og aktivitet
  4. I 2019 er Tøyen et miljøvennlig område der det er lett for beboerne å ta klimasmarte valg 

Se Programplan for 2016 for mer informasjon (PDF 1,2MB). Programplanen er forlenget til å gjelde også for første halvår 2017.

Aktivitetsmidler og bomiljøtilskudd

Programkontoret for Områdeløft Tøyen og Grønland lyser jevnlig ut aktivitetsmidler og bomiljøtilskudd som befolkningen kan søke på. Lenker til søknadsskjema vil legges ut her når når midler lyses ut.

Parker og plasser

Opprusting av parker og plasser i området er en viktig del av Områdeløft Tøyen.

Stedsanalyse

Områdeløft Tøyen bygger på en omfattende stedsanalyse gjennomført av Arbeidsforskningsinstiuttet i 2015. Analysen tar for seg demografiske, sosiokulturelle og fysiske aspekter ved Tøyen slik situasjonen er og oppleves i dag samt hvilke ønsker befolkningen har for framtida.

Hva koster områdeløftet?

Oslo kommune og staten gir 25 millioner hver, til sammen 50 millioner hvert år i prosjektperioden. De kommunale midlene forvaltes av bydelsutvalget. Det forutsettes at innbyggere, frivillige lag og organisasjoner gis mulighet til deltakelse i beslutningsprosessen.

Tidligere prosjetbeskrivelser og programplaner

Følg Områdeløft Tøyen

Kontaktpersoner

Områdeløft Tøyen

Prosjektleder

Sverre Osland

Mobilnummer
907 48 565

E-post

Områdeløft Tøyen

Prosjektkoordinator

Marianne Holmesland

Mobilnummer
945 21 534

E-post

Områdeløft Tøyen

Kommunikasjonsansvarlig

Magnus Nystrand

Mobilnummer
468 65 827

E-post

Områdeløft Tøyen

Sosialt entreprenørskap og innovasjon

Sarah Prosser

Mobilnummer
990 13 403

E-post

Områdeløft Tøyen

Prosjektkoordinator

Silje Gitlestad

Mobilnummer
414 44 305

E-post