Til innhold
Områdeløft Tøyen

Utvalgte resultater fra Områdeløft Tøyen

Tøyen skole

Tøyen skole skal være en kultur- og miljøskole med utvidet åpningstid, utvidet tilbud fra musikk- og kulturskolen og gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen. Områdeløftmidler har finansiert gratis halvdagsplass på Aktivitetsskolen Tøyen, noe som har gitt en økning i deltakelsen fra bare 27 % i 2012 til full dekning for alle elever i 2017. Per dags dato har Tøyen skole 251 barn på AKS.

Aktivitetshuset K1

Aktivitetshuset K1 er et områdeløftfinansiert kultur- og samfunnshus på Tøyen som åpnet mars 2017. Målet er at huset skal romme mangfoldige og inkluderende aktiviteter for hele befolkningen på Tøyen, der barn og ungdom har prioritet. Aktiviteter for barn og unge under 25 år får gratis lokalleie. Aktivitetshuset er i oppstartsfasen, men har allerede ca. 3500 besøkende pr uke i gjennomsnitt, og 200 ulike aktører som skaper aktivitet.

Biblioteket Deichman Tøyen

Biblioteket Deichman Tøyen har i områdeløftperioden blitt pusset opp og besøket har økt fra 124.000 besøk pr år til 300.000 pr år. Områdeløftmidler har også bidratt til å utvikle Deichman Tøyen som møteplass gjennom støtte til språktilbud, kulturaktiviteter og utvidet åpningstid før det ble meråpent.

Jobbtilbud for ungdom og jobbsøkerhjelp

I områdeløftperioden har det vært midler til å styrke bydelens satsing på jobbtilbud for ungdom. Gjennom tiltakene Sommerverkstedet, Ungdomsverkstedet og Ungdomsbasen har 70-90 ungdommer fra bydelen fått jobberfaring hvert år. På Aktivitetshuset kan ungdom bruke organisasjonen Jobbsøkerhjelpensom holder kurs og oppfølging for ungdom mellom 16 og 26 år med gode resultater.

Bomiljø i kommunale boliger

Satsingen på bomiljø i de kommunale boligene på Tøyen er styrket, blant annet gjennom opprettelsen av et eget bomiljøkontor, opprettelse av gårdsstyrer i flere av de kommunale gårdene og økt frekvens på oppfølgingsbesøk og oppfølging av naboklager. Det er også gjort oppgraderingsarbeid inn- og utvendig i flere kommunale gårder, samt iverksatt belysningstiltak. Områdeløftet har også støttet en rekke prosjekter for å gjøre bomiljøet bedre i borettslag og sameier ved å gi økonomisk støtte til nabofester, lekeplasser, mer lys, utrulling av plen og plattinger.

Kulmis forum

Kulmis forum er en forening som har sprunget ut fra Områdeløft Tøyen og det norsk-somaliske miljøet i gårdsstyrene på Tøyen. I denne frivillige foreldregruppen deltar både kvinner og menn, og de har blant annet satt i gang leksehjelp for barn, folkehelse- og bomiljøarbeid.  

Sosialt entrepenørskap og Tøyen Unlimited

Sosialt entreprenørskap er en satsing i Områdeløft Tøyen, og er drevet gjennom organisasjonen Tøyen Unlimited. Satsingen har på kort tid etablert seg som et viktig samlingspunkt for lokale ildsjeler på Tøyen. Hensikten med prosjektet er å utvikle innovative ideer til hvordan sosiale problemer kan løses gjennom sosialt entreprenørskap og lokal forankring. Ved å utvikle en unik inkubatormetodikk for nabolaget har Tøyen Unlimited og Områdeløft Tøyen blitt en kunnskapshub og inspirasjonskilde lokalt, nasjonalt og til dels internasjonalt. I dag er det 15 aktive «Unlimiters» som driver sosiale foretak innen kultur, medier, medvirkning, folkehelse, catering mm. En av de sosiale entreprenørene som startet i Tøyen Unlimited er nominert til Årets Sosiale Entreprenør 2017 av Ferd.

Tøyen Sportsklubb

Tøyen Sportsklubb (TSK) ble startet i 2015 og har nå hele 1300 medlemmer og et svært høyt aktivitetsnivå. Medlemsavgiften er kun 100 kr per år. Klubben organiserer ledertreningsprogrammet Tøyenakademiet som er for ungdom og unge voksne – hele 70 lokale ungdommer har deltatt. TSK har gått i bresjen for å få ny flerbrukshall på Tøyen. Midlertidig flerbrukshall kommer i løpet av 2018.

Gjennom Ø på Snø har sportsklubben stått for gratis skiutstyr og gratis vinterpass til hele Jordal ungdomsskole og alle bydelens 7. klassinger.

Frivillig aktivitet på Tøyen

Ny lokal frivillighet har blomstret opp. Rundt 20 nye lokale frivillige organisasjoner har vokst frem i Områdeløft Tøyen-perioden. Organisasjonene er til sammen drevet av flere hundre lokale ildsjeler med tilbud til flere tusen i lokalmiljøet.

Eksempler på den frivillige aktiviteten som finnes på Tøyen
Frivillig organisasjonAktivitet
Tøyen SportsklubbAktiviteter innen fotball, taekwondo, sjakk, basketball, capoeira, hip-hop, zumba, yoga, strikking, Legobygging, friluftsliv, sykkel, snowboard og slalåm, spenst/styrke/hurtighet og allidrett. Driver også ledertrening- og frivillighetsopplæring til ungdom mellom 15-25 år gjennom Tøyenakademiet.
Tøyen 5-årsklubbEt tilbud til alle førskolebarn og foreldre som sogner til Tøyen skolekrets.
Tøyen BazarEt nabolagsmarked som holdes hver siste søndag i måneden på Aktivitetshuset K1.
BarneTØYenButikk hvor man kan bytte eller kjøpe brukte barneklær på Tøyen. Butikken driftes på frivillig basis. Frem til de har funnet et passende lokale arrangeres byttemarkeder.
TøyenravneneTøyenravnene jobber for å skape trygghet, trivsel og tilhørighet og bidrar til at barn og unge får en trygg oppvekst på Tøyen.
T-TownUngdommer (12-21 år) fra de kommunale blokkene på Tøyen som organiserer fester, arrangementer og kurs.
TøyenkoretSosial møteplass for alle som vil være med å synge. Vi er politisk og religiøst uavhengige. Koret er åpent for alle, man trenger ikke sangerfaring. Koret har cirka førti aktive medlemmer.
Tøyen FamilieFunkEn møteplass for familier i bydel Gamle Oslo. Her kan småbarnsfamilier danse til soul eller funk, eller slå av en prat over en kaffe.
Tøyen BoligbyggelagEt medlemsbasert sosialt boligbyggelag som skal utvikle beboerstyrte, rimelige, ikke-kommersielle boligtilbud i bydel Gamle Oslo.
Håp kompetanseEn organisasjon for ungdommer og barnefamilier med utspring i det norsk-somaliske miljøet. Ønsker å gi de unge en bedre framtid ved å knytte sammen skole, hjem, foreldre og barn. Arbeider for å forebygge kulturkollisjoner som kan oppstå i disse feltene.
Tøyen ImprokorImprokor med base på Aktivitetshuset K1.
Tøyen skyggeteaterTeatergruppe med base på Aktivitetshuset K1.
Tøyen skoles orkesterMusikk og kulturprogrammet har siden starten vært i kontinuerlig utvikling og ble høsten 2013 et fast tilbud. Alle elevene fra 2. til 7. klasse får opplæring på instrument i musikktimene på skolen. Gjennom Oslo musikk og kulturskole får elevene også tilbud om spilletimer og orkestersamspill etter skoletid.
Tøyen kinoTøyen kino er en månedlig kinokveld på Tøyen bibliotek med filmvisning og et kulturelt innslag (konsert, debatt eller lignende) relatert til filmen.
Coyaah Dancehall TøyenCooyah Dancehall Tøyen har som formål å ha et dansetilbud til barn og unge i Gamle Oslo, med hovedfokus på Tøyen.
Tøyen fotoklubbEn gruppe ungdommer fra Tøyen skole som lærer fotografienes kunst sammen med fotograf Oda Berby. Har møter og utstilling i K1.
Plikt, rettigheter og lojalitetTidsskrift
Zanobia dansegruppeGruppe med flyktningungdommer bosatt i Oslo som danser folkedans.
Sammen om en jobbFrivillig organisasjon som driver en mentorordning mellom unge arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn og kunnskapsrike eldre med lang erfaring fra norsk arbeidsliv.
Kulmis ForumForening som har sprunget ut fra det norsk-somaliske miljøet i gårdsstyrene på Tøyen. I denne frivillige foreldregruppen deltar både kvinner og menn, og de har blant annet satt i gang leksehjelp for barna som har behov for det. I tillegg er de aktive bidragsytere på sosiale møteplasser på Tøyen, slik som i nabolagsarrangementet Tøyenfest.
Foreninga!Rigger og legger til rette for for store og små arrangementer på Tøyen.