Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Oppgradering av Jutulveien

Oppgradering av Jutulveien

Vi planlegger å gjennomføre tiltak for å bedre forholdene for syklende og gående i Jutulveien.

Fakta om byrutene for sykkel

  • Byrutene er den viktigste delen av kommunens sykkelsatsing
  • Jutulveien inngår i byrute 7
  • Byruta skaper en sammenhengende forbindelse mellom Gaustad, Blindern, Ullevål, Bjølsen, Storo og Sinsen

Hva skal vi gjøre?

  • Reasfaltere veibane og fortau, og heve kantstein
  • Legge rød asfalt på sykkelfeltene
  • Etable ny fartshump ved Jutulveien 33
  • Innsnevre kryss John Collets alle og Jutulveien

Jutulveien, John Colletts alle og Eventyrveien ble høsten 2018 tilrettelagt for sykling, med etablering av sykkelfelt og parkeringsforbud ved skilting.

 

Hva skjer når?

Strekningen ble skiltet og merket opp med sykkelfelt høsten 2018. Bymiljøetaten planlegger å en ny fartshump i tillegg til de eksistrende og gjennomføre asfaltarbeid (reasfaltering veibane og fortau, heving av kantstein, asfaltering av sykkelfelt) fra og med juni 2019. 

Les mer 

Dokumenter

Lenker

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å følge med på sykkelsatsinga i Oslo?  Meld deg på nyhetsbrevet vårt her

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post