Til innhold

Thorvald Meyers gate - ny løsning

Hva skal vi gjøre?

Etter en grundig reguleringsplanprosess skal Thorvald Meyers gate bygges om til en gate der fotgjengere og trikk prioriteres. Parkeringsplasser omgjøres til bredere fortau og det blir ikke lenger mulig å kjøre bil i gata. Unntaket er kjøring til eiendommer. Vareleveringen vil i hovedsak skje fra sidegater. Det legges ikke til rette for sykling, Markveien er sykkelgate.

Følg saken i saksinnsyn. 

Hva skjer når?

Arbeidet med oppgradering av Thorvald Meyers gate startet 25. februar 2019 og planlegges ferdigstilt høsten 2021. Arbeidet deles inn i tre faser. Se kart over de ulike fasene (JPG 1.1MB).

SAMMENomGATA

SAMMENomGATA er et kunstprosjekt som utvikles i forbindelse med oppgraderingen av Thorvald Meyers gate. Kunstprosjektet har fokus på temporær visuell kunst og har et budsjett på inntil 400 000 kroner. Les mer om prosjektet og hvordan du kan søke.

Hvor?

Thorvald Meyers gate, fra Sannergata i nord til Trondheimsveien i sør.

Kontakt oss

Bymiljøetatens kundesenter

Åpent hverdager 8:00-15:30
Telefon: 23 48 20 30 
E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no (e-posten merkes med saksnummer 18/29975) 

Kommunikasjonsrådgiver: Liv Eggebø.
E-post: nabokontakt@bym.oslo.kommune.no

Reise- og trafikantinformasjon:
Se Ruter.no eller bruk RuterReise-appen eller Ruters kundesenter på telefon 22 05 70 70 (vanlig takst) eller telefon 177 (egne takster).

Hvem er ansvarlig

Bymiljøetaten er ansvarlig for reguleringsplanen og byggherre for arbeidet som gjøres i samarbeide med Vann- og avløpsetaten, Sporveien og Ruter.

Prosjektleder

Linda Mørk

Assisterende prosjektleder

Katarina Young

Følg saken


Les mer om om prosjeket, møtereferater og lignende. 

Dokumenter