Til innhold

Thorvald Meyers gate - ny løsning

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten startet høsten 2015 opp arbeidet med en ny reguleringsplan for Thorvald Meyers gate.

Som en forberedelse til reguleringsplanarbeidet ble det gjennomført et idéseminar i oktober 2015. Deltakerne kom fra Bydel Grünerløkka, etater og næringsdrivende i Thorvald Meyers gate.

Hva skjer når?

Reguleringsplanen for Thorvald Meyers gate ble i mars 2018 sendt fra Plan- og bygningsetaten til politisk behandling. Planen forventes behandlet før sommeren.

Planlagt byggestart er tidligst seinhøsten 2018. Hele Thorvald Meyers gate skal ikke graves opp samtidig. Arbeidet er tenkt inndelt i faser, der hver del ferdigstilles før arbeidet med neste del begynner.

Hvor?

Thorvald Meyers gate, fra Sannergata i nord til Trondheimsveien i sør.

Hvorfor

Hensikten er å øke fremkommeligheten for trikk og fotgjengere.

Arbeidet med Thorvald Meyers gate skal ses i sammenheng med etatens arbeid med en konseptvalgutredning (KVU) for Grünerløkka. Dette innebærer at løsninger for Thorvald Meyers gate må samsvare godt med løsninger for bilkjøring, varelevering, parkering, sykkel og andre funksjoner for hele Grünerløkka.

Hvem

Bymiljøetaten er ansvarlig for både reguleringsplanen for Thorvald Meyers gate og konseptvalgutredningen for Grünerløkka.

Følg saken

Følg saken i saksinnsyn

Kontakt

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Yngve Ruud

E-post

Assisterende prosjektleder

Katarina Young

E-post

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post

Besøksadresse
Thorvald Meyers gate, 0555 OSLO

Dokumenter