Til innhold

Thorvald Meyers gate - ny løsning

Hva skal vi gjøre?

Etter en grundig reguleringsplanprosess skal Thorvald Meyers gate bygges om til en gate der fotgjengere og trikk prioriteres. Parkeringsplasser omgjøres til bredere fortau og det blir ikke lenger mulig å kjøre bil i gata. Unntaket er kjøring til eiendommer. Vareleveringen vil i hovedsak skje fra sidegater. Det legges ikke til rette for sykling, Markveien er sykkelgate.

Følg saken i saksinnsyn. 

Hva skjer når?

Bystyret vedtok i juni 2018 en ny reguleringsplan for Thorvald Meyers gate. Etter planen skal byggearbeidet starte opp på nyåret 2019. Arbeidet deles inn i faser, der hver del ferdigstilles før arbeidet med neste del begynner.

Hvor?

Thorvald Meyers gate, fra Sannergata i nord til Trondheimsveien i sør.

 

Hvem

Bymiljøetaten er ansvarlig for reguleringsplanen og byggherre for arbeidet som gjøres i samarbeide med vann- og avløpsetaten, Sporveien og Ruter.

Følg saken


Les mer om om prosjeket, møtereferater og lignende. 

Kontakt

Bymiljøetaten

Fungerende prosjektleder

Alena Bakkan

E-post

Assisterende prosjektleder

Katarina Young

E-post

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post

Besøksadresse
Thorvald Meyers gate, 0555 OSLO

Dokumenter