Til innhold

Thorbjørn Egners plass – forprosjekt

Thorbjørn Egners plass – forprosjekt

Oslo kommune ved Bymiljøetaten utarbeider et forprosjekt for Thorbjørn Egners plass. Forprosjektet skal se på muligheten for å gjøre om Thorbjørn Egners plass fra trafikkryss til torg og møteplass. 

Hva skal vi gjøre?

Oslo kommune ved Bymiljøetaten utarbeider nå et forprosjekt for Thorbjørn Egners plass. Forprosjektet skal se på muligheten for å gjøre om Thorbjørn Egners plass fra trafikkryss til torg og møteplass. 

Forprosjektet skal blant annet bestå av: 

  • en trafikkanalyse
  • vurderinger knyttet til behov for nødvendige endringer av plassen og tilgrensende områder med tanke på at plassen skal være bilfri

Så langt i forprosjektet har det blitt vurdert flere alternativer knyttet til utformingen av Thorbjørn Egners plass som torg og møteplass. I alternativet vi nå arbeider videre med, er planen å stenge Thorbjørn Egners plass for biltrafikk foran Kampen kirke. I dette alternativet stenges det også for innkjøring fra Nannestadgata fra vest til Thorbjørn Egners plass. Det vil være åpent for motorisert trafikk i nord og sør på plassen for å ivareta tilgjengelighet for besøkende og for varelevering til virksomhetene i området, samt for adkomst til private parkeringsanlegg.

Dersom Thorbjørn Egners plass stenges, er det foreslått en ny trasé for bussrute 60 over Kampen. Utarbeidelse av ny trasé for 60-bussen skjer i tett samarbeid med interessegrupper på Kampen og Ruter, og er en del av det helhetlige arbeidet med forprosjektet.

Detaljene knyttet til utforming av Thorbjørn Egners plass vil bli lagt ut etter at vi er ferdig med forprosjektet og det er tatt en endelig beslutning om å gjennomføre prosjektet. 

Lokal medvirkning

Bymiljøetaten ferdigstiller forprosjektet for Thorbjørn Egners plass før jul. Dersom du har kommentarer til arbeidet med forprosjektet kan disse sendes på e-post til prosjektleder innen 14. desember. 

Hvorfor oppgraderer vi?

Thorbjørn Egners plass er et av Kampens viktigste møteplasser. I en underskriftskampanje i regi av Kampen vel ble over 800 underskrifter samlet inn til støtte for utvikling av Thorbjørn Egners plass til torg og møteplass.

Hva skjer når?

Prosjektet skal i løpet av 2018 gjennom en intern kvalitetssikring. Kvalitetssikringen omfatter blant annet en gjennomgang av prosjektets fremdriftsplan. Informasjon knyttet til forventet gjennomføringsstart og -periode, vil bli lagt ut etter at kvalitetssikringen er gjennomført.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Christoffer Hove Amdam

E-post