Til innhold

Tåsenhjemmet

Hva

Dagens Tåsen sykehjem og eksisterende omsorgsboliger skal rives. Deretter skal det bygges nytt sykehjem på samme tomt for 135 beboere. Det nye sykehjememt skal bygges som plusshus og BREEAM-sertifiseres til karakteren «Outstanding». Prosjektet er også et FutureBuilt-prosjekt og skal bygges i tre.

Hvor

Tåsen, Pastor Fangens vei 26.

Hvorfor

Dette er en del av Oslo kommunes overordnede plan om å rehabilitere og fornye 2500 sykehjemsplasser innen 2025.

Hvem

Oslo kommune ved Omsorgsbygg Oslo KF er byggherre.

Når

Byggestart er første kvartal 2019, med ferdigsstillelse fjerde kvartal 2020.

Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjektleder

Flemming Idsøe

Mobilnummer
926 65 194

E-post

Lenker

Følg Omsorgsbygg på Facebook