Til innhold

Tåsenhjemmet

Hva

Dagens Tåsen sykehjem og eksisterende omsorgsboliger skal rives. Deretter skal det bygges nytt sykehjem/langtidshjem på samme tomt, med inntil 15.000 kvadratmeter. Det nye omsorgssenteret skal bygges som plusshus og BREEAM-sertifiseres til karakteren «Excellent».

Hvor

Tåsen, Pastor Fangens vei 26.

Hvorfor

Dette er en del av Oslo kommunes overordnede plan om å rehabilitere og fornye 2500 sykehjemsplasser innen 2025.

Hvem

Oslo kommune ved Omsorgsbygg Oslo KF er byggherre.

Når

Byggestart er høsten 2018, med ca to års byggetid.

Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjektdirektør

Eldar Brynjulfsen

Mobilnummer
982 95 429

E-post

Lenker

Følg Omsorgsbygg på Facebook