Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Sykkelpassasjer

Sykkelpassasjer

Vi bygger sykkelpassasjer gjennom avstengte kryss.

Sykkelpassasjer

  • Sykkeltilrettelegging gjennom avsperrede gater og kryss.

Hva skal vi gjøre?

Det skal lages en rekke sykkelpassasjer gjennom avstengte kryss. Noen steder bygger vi passasjer i form av en liten sykkelvei, andre steder senker vi ned fortauskanten for å gjøre det enkelt å komme seg forbi. ​Passasjene gjør det mulig å sykle gjennom kryss og gater som i dag er avsperret for all trafikk. 

Her får du en kort innføring i hvordan vi jobber for at det skal bli bedre for deg å sykle.

Hvilke kryss blir bedre for syklister?

 

Disse kryssene er utbedret:

  • Sofies gate - Ullevålsveien
  • Dælenenggata – Fagerheimgata (to passasjer)
  • Fagerheimgata – Schleppegrells gate
  • Fagerborggata – Gørbitz’ gate
  • Nylandsveien – Lakkegata
  • Pilestredet – Lyder Sagens gate 
  • Sannergata – Thorvald Meyers gate 

Utbedring av disse kryssene er under planlegging:

  • Sofies gate - Dalsbergstien - Sofies plass. (Påbegynnes i november 2018)
  • Akersbakken – Maridalsveien. (Planlegges sommer 2019)
Fakta om byrutene

Hvorfor lager vi sykkelpassasjer?

En overordnet målsetting i Oslo er å stimulere og legge til rette for økt bruk av miljøvennlig transport og øke andelen syklister. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å øke sykkelandelen i Oslo.

Sykkelpassasjene utgjør viktige sammenkoblinger i sykkelveinettet. Etableringen av disse vil øke fremkommeligheten for syklister i byen. 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Send oss e-post

Telefon
21 80 21 80

E-post

Les mer

Følg saken i saksinnsyn – saksnummer 201605862

Byruter for sykkel

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å følge med på sykkelsatsinga i Oslo?  Meld deg på nyhetsbrevet vårt