Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Sykkeloppgradering av Langbølgen

Sykkeloppgradering av Langbølgen

Langbølgen skal oppgraderes for å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for syklister, fotgjengere og buss.

Hva skal vi gjøre?

I Langbølgen skal det bygges 1,5 meter brede sykkelfelt på begge sider av veien.

Tiltaket innebærer at veien må utvides, og hele veiens bredde, inkludert fortau, blir dermed oppgradert med ny asfalt. Gatebelysningen byttes ut, bussholdeplassene oppgraderes og det skal bygges syv opphøyde gangfelt for å gjøre det enklere å krysse veien.

Det skal også bygges rundkjøring i krysset Langbølgen/Nordstrandveien. (Se skisse øverst på siden)

Hvor skjer det?

Prosjektet strekker seg mellom Lambertseterveien og Nordstrandveien, en strekning på om lag 1,5 kilometer.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene i Oslo knyttet til befolkningsvekst, transport og luftkvalitet.

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Både busser, fotgjengere og syklister vil få bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet som følge av tiltaket.

Langbølgen inngår i det planlagte sykkelveinettet, og strekningen er en del av en sammenhengende sykkeltrasé mellom Karlsrud, Sæter og Skullerud.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er prosjektleder.

Hva skjer når?

Planlagt byggestart for rundkjøring er oktober/november 2019.

Byggestart for sykkelfelt i Langbølgen er ikke fastsatt.

 

Kontaktperson

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Åse Rasmussen

Telefon
21 80 21 80

E-post

Byggeleder

Flemming Jacobsen

Telefon
21 80 21 80

E-post

Følg saken

Følg byggesaken i saksinnsyn

Se saksinnsyn for vedtatt reguleringsplan

Gå til vedtak i Oslo bystyre - saksnummer 111/15

Les naboinformasjon om Langbølgen, november 2017 (PDF 2MB)