Til innhold

Sykkeloppgradering av Langbølgen

Sykkeloppgradering av Langbølgen

Langbølgen skal oppgraderes for å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for syklister, fotgjengere og buss.

Hva skal vi gjøre?

I Langbølgen skal det bygges 1,5 meter brede sykkelfelt på begge sider av veien.

Tiltaket innebærer at veien må utvides, og hele veiens bredde, inkludert fortau, blir dermed oppgradert med ny asfalt. Gatebelysningen byttes ut, bussholdeplassene oppgraderes og det skal bygges syv opphøyde gangfelt for å gjøre det enklere å krysse veien.

Det skal også bygges rundkjøring i krysset Langbølgen/Nordstrandveien.

Hvor kommer oppgraderingen?

Prosjektet strekker seg mellom Lambertseterveien og Nordstrandveien, en strekning på om lag 1,5 kilometer.

Hvorfor gjør vi dette?

For å sikre god fremkommelighet for byens reisende og samtidig redusere helse- og miljøskadelige utslipp, må det legges bedre til rette for gange, sykkel og kollektiv.

Både busser, fotgjengere og syklister vil få bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet som følge av tiltaket. 

Langbølgen inngår i det planlagte sykkelveinettet, og strekningen er en del av en sammenhengende sykkeltrasé mellom Karlsrud, Sæter og Skullerud.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er prosjektleder.

Når skal det gjennomføres?

Planlagt byggestart er 2018. Ventet ferdigstilling i løpet av 2019.

  • Bygging av rundkjøring i krysset Langbølgen/Nordstrandsveien starter 2018.
  • Arbeidet med etablering av sykkelfelt, og oppgradering av fortau og bussholdeplasser er ventet å starte 2018.

Kontaktperson

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Åse Rasmussen

Telefon
21 80 21 80

E-post

Følg saken

Følg byggesaken i saksinnsyn

Se saksinnsyn for vedtatt reguleringsplan

Gå til vedtak i Oslo bystyre - saksnummer 111/15

Les naboinformasjon om Langbølgen, november 2017 (PDF 2MB)