Til innhold

Sykkelhotell

Introduksjon

Vi har planer om å bygge sykkelhotell ved viktige knutepunkter.

Kort om sykkelhotell

  • Et sykkelhotell er en trygg sykkelparkering av høy kvalitet
  • Vi vil etablere sykkelhotellene nær t–banestasjoner og andre viktige knutepunkter
  • Planen er å etablere Oslos første sykkelhotell ved Oslo S sommeren 2017

Hva er et sykkelhotell?

En trygg sykkelparkering av høy kvalitet med beskyttelse mot vær, vind og vandalisme.

Hvorfor lage sykkelhotell?

Sykkel og kollektiv er fint å kombinere, spesielt når det finnes et avlåst og tørt sted å sette sykkelen fra seg ved stasjonen. Det er derfor et stort behov for trygg sykkelparkering av høy kvalitet for alle typer sykler ved kollektivknutepunktene.

Hvor kommer det sykkelhotell?

Vi vil etablere sykkelhotellene nær t–banestasjoner og andre viktige knutepunkter, både sentralt og i de ytre bydelene.

Sykkelprosjektet planlegger å etablere Oslos første sykkelhotell ved Oslo S sommeren 2017. Deretter står Grorud og Ryen t-banestasjoner for tur.

Når kommer det sykkelhotell?

Sykkelprosjektet har som ambisjon å etablere minimum ett nytt sykkelhotell per år i regi av Oslo kommune fra og med 2017.

Plan- og designkonkurranse for sykkelhotell

Oslo kommune inviterte i februar 2017, sammen med Bærum kommune og FutureBuilt, til en åpen plan- og designkonkurranse for sykkelhoteller i Oslo og Bærum.

Målet var å komme fram til ett helhetlig konsept for sykkelhoteller som skal kunne anvendes på tomter med varierende størrelse og utstrekning. R+F+S Arkitekter er vinnerne av konkurransen, med konseptet Sykkelbølgen. Planen er at dette konseptet skal åpnes på Grorud og Ryen i løpet av 2018.

Mer informasjon om konkurransen finner du her. 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post