Til innhold

Sykkelhotell

Introduksjon

Vi bygger sykkelhotell ved viktige knutepunkter.

Kort om sykkelhotell

  • Et sykkelhotell er en trygg sykkelparkering av høy kvalitet
  • Sykkelhotellene i Oslo skal etableres nær viktige knutepunkter
  • Oslos første sykkelhotell åpner på Oslo S november 2017

Hva er et sykkelhotell?

Et sykkelhotell er en innlåst sykkelparkering, der du kan parkere sykkelen din trygt og tørt. Sykkelhotellene i Oslo skal tilby sykkelparkering av høy kvalitet for alle typer sykler.

Hvor kommer det sykkelhotell?

Vi vil etablere sykkelhotellene nær t–banestasjoner og andre viktige knutepunkter, både sentralt og i de ytre bydelene.

Byggingen av Oslos første sykkelhotell ved Oslo S er i gang. Deretter står Grorud og Ryen T-banestasjoner for tur.

Når kommer det sykkelhotell?

Sykkelprosjektet har som ambisjon å etablere minimum ett nytt sykkelhotell per år i regi av Oslo kommune fra og med 2017.

  • Planen er at sykkelhotellet på Oslo S åpner i november 2017.
  • Prosjektering av sykkelhotell ved Ryen og Grorud T-bane er i gang. Planlagt åpning i 2018.

Hvordan fungerer løsningen?

Sykkelhotellene vil kunne låses opp og betales via en app. Tilgang til sykkelhotellene vil koste 50 kroner for 30 dager. Abonnomentet vil gi tilgang til alle sykkelhotellene i Oslo. Avtalen vil være personlig og kan kun benyttes av én bruker.

Plan- og designkonkurranse for sykkelhotell

Oslo kommune inviterte i februar 2017, sammen med Bærum kommune og FutureBuilt, til en åpen plan- og designkonkurranse for sykkelhoteller i Oslo og Bærum.

Målet var å komme fram til ett helhetlig konsept for sykkelhoteller som skal kunne anvendes på tomter med varierende størrelse og utstrekning. R+F+S Arkitekter er vinnerne av konkurransen, med konseptet Sykkelbølgen. Planen er at dette konseptet skal åpnes på Grorud og Ryen i løpet av 2018.

Mer informasjon om konkurransen finner du her. 

Hvorfor lage sykkelhotell?

Sykkel og kollektiv er gode fremkomstmidler, spesielt når de kombineres, men mange begrenser syklingen i Oslo på grunn av fare for tyveri. Det er derfor et stort behov for trygg sykkelparkering av høy kvalitet for alle typer sykler, spesielt ved kollektivknutepunkt.

 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post