Til innhold

Sykkelhotell

Introduksjon

Vi bygger sykkelhotell ved viktige knutepunkter.

Kort om sykkelhotell

  • Et sykkelhotell er en trygg sykkelparkering av høy kvalitet
  • Sykkelhotellene i Oslo skal etableres nær viktige knutepunkter
  • Oslos første sykkelhotell åpner på Oslo S november/desember 2017
  • Sykkelhotellet på Oslo S får en kapasitet på cirka 160 sykler

Hva er et sykkelhotell?

Et sykkelhotell er sykkelparkering av høy kvalitet, der du kan parkere sykkelen din trygt og tørt. Sykkelhotellene i Oslo er adgangskontrollert og kameraovervåket. Sykkelhotellet på Oslo S er tilknyttet vektertjenesten på Oslo S.

Sykkelhotellene i Oslo tilbyr korttidsparkering for pendlere eller andre reisende som har behov for trygg sykkelparkering nær kollektivknutepunkt. Maksimal parkeringstid er satt til 72 timer.

Hvor kommer det sykkelhotell?

Vi vil etablere sykkelhotellene nær T–banestasjoner og andre viktige knutepunkter, både sentralt og i de ytre bydelene.

Oslos første sykkelhotell kommer på Oslo S, og er plassert svært sentralt, rett under taxi-holdeplassen på sjøsiden av sentralbanestasjonen. 

Sykkelhotellet på Oslo S får en kapasitet på cirka 160 sykler. Dette inkluderer fem plasser til lastesykler ved egne stativer.

Når kommer det sykkelhotell?

Sykkelprosjektet har som ambisjon å etablere minimum ett nytt sykkelhotell per år i regi av Oslo kommune fra og med 2017.

  • Sykkelhotellet på Oslo S åpner i november/desember 2017.
  • Prosjektering av sykkelhotell ved Ryen og Grorud T-bane er i gang. Planlagt åpning i 2018.

Hvordan fungerer løsningen?

Sykkelhotellene vil kunne låses opp og betales via en app. Tilgang til sykkelhotellene vil koste 50 kroner for 30 dager. Abonnomentet vil gi tilgang til alle sykkelhotellene i Oslo. Avtalen vil være personlig og kan kun benyttes av én bruker.

Plan- og designkonkurranse for sykkelhotell

Oslo kommune inviterte i februar 2017, sammen med Bærum kommune og FutureBuilt, til en åpen plan- og designkonkurranse for sykkelhoteller i Oslo og Bærum.

Målet var å komme fram til ett helhetlig konsept for sykkelhoteller som skal kunne anvendes på tomter med varierende størrelse og utstrekning. R+F+S Arkitekter er vinnerne av konkurransen, med konseptet Sykkelbølgen. Planen er at dette konseptet skal åpnes på Grorud og Ryen i løpet av 2018.

Mer informasjon om konkurransen finner du her. 

Sykkelhotellet på Oslo S har ikke vært involvert i denne konkurransen, men er designet av Rambøll arkitekter.

Hvorfor lage sykkelhotell?

Sykkel og kollektiv er gode fremkomstmidler, spesielt når de kombineres, men mange begrenser syklingen i Oslo på grunn av fare for tyveri. Det er derfor et stort behov for trygg sykkelparkering, spesielt ved kollektivknutepunkt.

 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post