Til innhold

Sykkelhotell på Ryen og Grorud T

Sykkelhotell på Ryen og Grorud T

Vi bygger sykkelhotell ved viktige knutepunkter.

Kort om sykkelhotell

  • Et sykkelhotell er trygg, innendørs sykkelparkering av høy kvalitet
  • Oslos første sykkelhotell er åpnet på Oslo S og har en kapasitet på cirka 160 sykler
  • Vi bygger nå sykkelhotell ved Ryen og Grorud T
  • Det skal etableres flere sykkelhotell nær viktige knutepunkter

Hva er et sykkelhotell?

Et sykkelhotell er innendørs sykkelparkering av høy kvalitet, for alle typer sykler. Sykkelhotellene i Oslo er et tilbud for pendlere eller andre reisende med behov for trygg sykkelparkering nær kollektivknutepunkt. Vi bygger nå flere sykkelhotell ved Ryen og Grorud T. 

Det første sykkelhotellet er åpnet på Oslo S, med en kapasitet på cirka 160 sykler. Sykkelhotellet på Oslo S er designet av Rambøll arkitekter. 

Hvor bygger vi sykkelhotell?

Vi vil etablere flere sykkelhotell nær T–banestasjoner og andre viktige knutepunkter, både sentralt og i de ytre bydelene. Prosjektering av sykkelhotell ved Ryen og Grorud T-bane er i gang, med planlagt åpning våren 2019.

Hvorfor bygger vi sykkelhotell?

Sykkel og kollektiv er gode fremkomstmidler, spesielt når de kombineres, men mange begrenser syklingen i Oslo på grunn av fare for tyveri. Det er derfor et stort behov for trygg sykkelparkering, spesielt ved kollektivknutepunkt.

Plan- og designkonkurranse for sykkelhotell

Oslo kommune inviterte i februar 2017, sammen med Bærum kommune og FutureBuilt, til en åpen plan- og designkonkurranse for sykkelhoteller i Oslo og Bærum.

Målet var å komme fram til ett helhetlig konsept for sykkelhoteller som skal kunne anvendes på tomter med varierende størrelse og utstrekning. R+F+S Arkitekter er vinnerne av konkurransen, med konseptet Sykkelbølgen. Planen er at dette konseptet skal åpnes på Ryen og Grorud T våren 2019.

Mer informasjon om konkurransen finner du her. 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post