Til innhold

Sykkelfelt i Økern Torgvei

Sykkelfelt i Økern Torgvei

Bymiljøetaten planlegger å etablere sykkelfelt i Økern Torgvei.

Hva skal vi gjøre? 

Bymiljøetaten planla å etablere sykkelfelt i Økern Torgvei mellom Lagerkroken og snuplassen ovenfor Refstad skole.

Etter innspill fra beboere og berørte samt nye utredninger har vi endret planene. Det blir nå sykkelfelt på begge sider av veien i nedre del av Økern Torgvei opp til Spireaveien. Fra Spireaveien og videre opp til snuplassen ovenfor Refstad skole blir det kun sykkefelt på østsiden av veien. 

Hva skjer når?

Bymiljøetaten planlegger å gjennomføre tiltakene i oktober 2018.

Hvorfor skal vi gjøre det?

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringer knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.

Ettersom hele Økern-området, inkludert Økern Torgvei og Spireaveien, er under utbygging, vil antallet gående og syklende øke de kommende årene. Det nye sykkelfeltet i Økern Torgvei vil bli en del av en direkte sykkelrute fra Økern og Løren til Refstad og Bjerke.

Egne sykkelfelt vil bedre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklister. Tiltaket vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed også bedre forholdene for gående.

Den aktuelle strekningen er en del av , og vil gi en sammenhengende trasé for syklister mellom Økernveien og Bjerke travbane. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å følge med på sykkelsatsinga i Oslo? Meld deg på nyhetsbrevet vårt