Til innhold

Sykkelfelt i Louises gate

Sykkelfelt i Louises gate

Bymiljøetaten planlegger å etablere sykkelfelt på begge sider i Louises gate.

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten foreslår: 

  • etablering av sykkelfelt i begge retninger i Louises gate mellom Sofies gate og Ullevålsveien.
  • en oppstramming av krysset Louises gate – Wilhelms gate for å øke trafikksikkerheten. Dette skal gi kortere gangfeltkrysning og redusere hastigheten i krysset.

Hva skjer når?

Vi planlegger å gjennomføre tiltaket høsten 2018.

Hvor skjer det?

Sykkelfeltene skal komme i Louises gate mellom Sofies gate og Ullevålsveien.

Hvorfor skal vi gjøre det? 

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringer knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.

Egne sykkelfelt vil bedre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklister. Tiltaket vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed også bedre forholdene for gående.

Denne strekningen er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo.

Følg oss

Ønsker du å følge med på sykkelsatsinga i Oslo? Meld deg på nyhetsbrevet vårt her

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post

Nærinfo