Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Stovner bad

Stovner bad

Oslo kommune planlegger å bygge et nytt bad i Fossumdumpa på Stovner. Det nye folkebadet skal bidra til å dekke behovene for besøkende til badeanlegg i Oslo øst.

Kultur- og idrettsbygg har fått i oppdrag å utarbeide et forprosjekt for Stovner bad med beliggenhet i Fossumdumpa.

Oppdraget er å utrede et 25 meter basseng med bredde inntil 21 meter og en enkel tribunetrapp. Det skal i tillegg legges til rette for opplærings- og behandlingsbasseng med heve-/senkebunn, HC-tilrettelegging og mulighet for 34 grader i vannet. Stovner bad skal inneholde et eget familiebasseng og et eget barnebasseng, og muligheten for en eller flere sklier skal vurderes.

Hvorfor planlegger vi nytt bad?

Badet skal gi et helhetlig svømme- og badetilbud tilpasset både svømmeidretten, skoler og publikum i alle aldre.

Badets størrelse skal møte behovene i Bydel Stovner, og ha en kapasitet på 100.000 - 300.000 besøkende årlig.

Hvor skal badet ligge?

Stovner bad skal ligge i nordøstre del av Fossumdumpa, med nærhet til Stovner senter og t-banen. Området ligger i Bydel Stovner, mellom Aasta Hansteens vei, Fossumveien og T-banen, og eies av Oslo kommune.

Miljø og energi

Kultur- og idrettsbygg har fokus på energi og miljø og samarbeider med SIAT, Senter for idrettsanlegg og teknologi i Trondheim, for å komme frem til de beste energieffektive løsningene i badet.

Berørte bydeler

Bydel Stovner.

Hva skjer når?

Kultur- og idrettsbygg har fått bestilling på forprosjekt Stovner bad. Bestillingen inkluderer også gjennomføring av en detaljregulering.

Forprosjektet er ferdigstilt og er til behandling i byrådsavdelingen.

Hvem er ansvarlig?

Kultur- og idrettsbygg (KID) er ansvarlig for å prosjektere nytt bad på Stovner. Området er uregulert, så KID samarbeider med blant annet Boligbygg om plangrepet. 

Kultur- og idrettsbygg har engasjert SWECO og Dyrø og Moen Arkitekter til å utarbeide forprosjektet.

Følg Kultur- og idrettsbygg

 

Kontaktpersoner

Kultur- og idrettsbygg

Kommunikasjonssjef byggeprosjekter

Ingunn Olsen

Mobilnummer
905 57 753

E-post

Kultur- og idrettsbygg

Olav Vs gate 4

Telefon
21 80 21 80

E-post