Til innhold

Samhandlingshus i Ljabruveien

Samhandlingshus i Ljabruveien

Vi bygger ti tilpassede boliger for rusavhengige med behov for samtidige tjenester.

Hva skal vi gjøre?

Boligbygg bygger seks småhus i tun-løsning med ti boliger og en døgnbemannet personalbase i Ljabruveien 157-159 i Bydel Søndre Nordstrand. Dette er første gang Oslo kommune lager samhandlingshus der kommunen og spesialisthelsetjenesten skal samarbeide om å gi et godt botilbud til en gruppe personer som sliter med rusavhengighet. Beboerne har i det daglige behov for flere ulike tjenester. I Ljabruveien skal disse tjenestene komme til beboerne, i stedet for at beboerne må komme seg fra et kontor ett sted til et annet for å få den hjelpen de trenger.

Hva skjer når?

Oppstart på byggeplassen var i september 2017. Boligene er planlagt ferdigstilt i september 2018.

Hvor bygger vi?

Ljabruveien 157-159 ligger i Bydel Søndre Nordstrand

Hvorfor bygger vi disse boligene?

Boligene er bestilt av Velferdsetaten i Oslo kommune. Målet er å gi et bedre tilbud til en gruppe beboere som har spesielle behov.

Hvem er ansvarlig?

Boligbygg er byggherre for prosjektet. Totalentreprenør er KF Entreprenør AS. Arkitekt er PI arkitekter AS.

Kontaktpersoner

Prosjektleder

Angelica Thomsen

Mobilnummer
913 94 943

E-post

Utviklingssjef

Sverre Andre Liljedal

Mobilnummer
434 60 500

E-post

Prosjekteier

Vera Lukina

Mobilnummer
974 13 291

E-post