Til innhold

Ring 2 Majorstuen–Carl Berners plass

Ring 2 Majorstuen–Carl Berners plass

Vi jobber med en planprosess for trikk, sykkel og trær på Ring 2 fra Majorstuen til Carl Berners plass.

Ny plan for Ring 2

  • Vi lager planprogram og konsekvensutredninger av trikk, sykkel og trær for Ring 2 fra Majorstuen til Carl Berners plass
  • Planprogrammet skal til høring våren 2018
  • Konsekvensene skal utredes i løpet av 2018
  • Reguleringsplanen starter opp når planprogrammet er sendt til høring

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten har satt i gang en planprosess med planprogram og konsekvensutredninger av trikk, sykkel og trær på Ring 2 fra Majorstuen til Carl Berners plass. Både trikk og sykkelanlegg skal bli løst på strekningen, og Ring 2 skal fremstå som en gjennomgående boulevard med trebeplantning.

Planprogrammet skal til høring våren 2018 og konsekvensene skal utredes til i løpet av 2018. Reguleringsplanen starter opp når planprogrammet er sendt til høring.

Hvor på Ring 2?

Ring 2 fra Majorstuen til Carl Bernes plass. Løsningen skal knytte seg til eksisterende trikke- og sykkelnett.

Hvorfor lager vi ny plan?

I KVU Oslo-Navet og Ruters M2016 anbefales trikk på Ring 2 fra Majorstuen til Carl Berners plass, for å gi en attraktiv og kapasitetssterk tverrforbindelse nord i indre by.

Oslo er en av Europas raskest voksende byer, og dette gir store muligheter for gode klima- og miljøløsninger. Byrådet vil fortette rundt store kollektivknutepunkter, og prioritere de store pengene til kollektivprosjekter og sykkel, ikke nye motorveier. Ny T-banetunnel i indre by, utbygging av sykkelveinettet, og erstatte buss med trikk på bussrutene med høyest belegg herunder langs Ring 2, er prioriterte prosjekter for byrådet.

Trikken vil binde sammen mange sentrumsrettede kollektivtilbud og gi attraktive omstigninger, samtidig som den betjener et stort lokalt marked. Tiltaket anbefales ferdigstilt før byggingen av en ny sentrumstunnel for T-banen starter, slik at man får en kapasitetssterk tverrforbindelse som kan avlaste T-banen i byggeperioden.

Ring 2 er en sentral tverrforbindelse i Oslo, men deler av traseen mangler i dag sykkeltilrettelegging. 

Når er planen ferdig?

Forslag til planprogram skal etter planen legges ut til offentlig ettersyn våren 2018. Arbeidet med konsekvensutredningene starter opp når planprogrammet er sendt til høring.

Reguleringsplanen kan deles opp i parseller, slik at sykkelløsningen mellom Blindernveien og Vogts gate kan realiseres før hele strekningen er regulert. Oppstart av reguleringsarbeidet varsles samtidig med at planprogrammet sendes på høring.

Vi inviterer til informasjonsmøter i løpet av prosessen.

Dokumenter og rapporter

Kontaktpersoner

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post