Til innhold

Rentvannsbassenger på Oset vannbehandlingsanlegg

Rentvannsbassenger på Oset vannbehandlingsanlegg

Vann- og avløpsetaten skal utvide Oset vannbehandlingsanlegg for å sikre byen trygg vannforsyning også i framtiden.

Hva skjer med Oset vannbehandlingsanlegg?

Oslo er en by i sterk utvikling. Innen 2030 forventer vi at innbyggertallet øker fra omtrent 615 000 til over 800 000 personer. Vi har en sårbar drikkevannsituasjon. 90% av drikkevannet kommer fra Oset vannbehandlingsanlegg. 

Status for arbeider og arbeidstider

 • Prosjekt rentvannsbassenger Oset startet byggingen i september 2017
 • Sprenging pågår fram til sommeren 2019
 • Arbeidet med rentvannsbassengene vil pågå frem til 2022

Arbeidstider

 • Sprengningsarbeider pågår mandag til fredag kl. 08.00-21.00 og lørdager 08.00-16.00 fram til sommeren 2019.
 • Dette er i tråd med dispensasjonen Bydelsoverlegen har gitt fra Støyforskriften. 

Les mer om sprenging og hvordan sprengingsarbeid kan oppleves i brosjyren under: 

Gratis SMS-varsling i forkant av sprenginger

Vi tilbyr SMS-varsling i forkant av hver sprengning. Dette innebærer at du får en SMS 15-20 minutter i forkant av hver sprengningssalve. SMS-varsling er gratis og du kan når som helst melde deg av ved å sende en ny melding tilbake.

 • Påmelding SMS-varsling: Send kodeord VAVINFO START til 2258
 • Avmelding SMS-varsling: Send kodeord VAVINFO STOPP til 2258 

Naboinformasjon

Gå til siden for naboinformasjon. Her finner du: 

 • anbefalte tiltak for naboer
 • oppdatert naboinformasjon
 • kart over tilgjengelige stier i området
 • tidligere publisert naboinformasjon

Hvorfor gjør vi dette?

Vi skal opprette nye rentvannbassenger for å øke kapasitet og beredskap.

Nye bassenger vil utjevne forbrukstopper

På de tidene av døgnet hvor vannforbruket er lavt, kan vi produsere og lagre vann som kan benyttes når forbruket er høyt. Da utnytter vi vannbehandlingsanlegget bedre, fordi jevnere produksjon gir økt driftstabilitet og levetid.

Nye bassenger vil bedre beredskap

Beredskapsvann ved uforutsette større hendelser i vannforsyningen som driftsstans ved anlegget eller ledningsbrudd: Vi skal bygge fire nye fjellhaller hvor vi kan lagre 100 000 m3 mer vann. Arbeidet vil pågå fra høsten 2017- 2022.

Vi skal bedre reservevannsforsyningen 

Målet med arbeidene er å sikre Oslo tilstrekkelig vannforsyning i en beredskapssituasjon. Tiltakene omfatter å ruste opp reserveanlegget, oppgradere anleggets eldre del fra 1920, installere ny UV-kapasitet, oppgradere og fornye elektrisk forsyning, og bedre brannsikkerheten.

Hvem jobber med dette?

Vann- og avløpsetaten leder prosjektet.

Planleggingen av nye tiltak skjer i nært samarbeid med kommunens beredskapsetat, Plan- og bygningsetaten, Mattilsynet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
 

Kontakt oss

Vann- og avløpsetaten

Prosjektleder

Jan Kopperstad

Mobilnummer
911 62 266

Telefon
21 80 21 80

E-post

Vann- og avløpsetaten

Mediekontakt

Margrete Nilsen

Mobilnummer
917 72 702

E-post

Vann- og avløpsetatens kundesenter

Telefon
23 44 00 00

E-post

Besøksadresse
Herslebs gate 5

Postnummer
0561

Poststed
Oslo

Følg saken