Til innhold
Rehabilitering av vannledninger på Haugerud

Nærinformasjon juli 2016: Anleggsarbeider ved Haugerud

Sprengningsarbeidene ved anlegget var planlagt ferdig den 1. juli. Prosjektet har søkt om dispensasjon for sprengningsarbeider en ekstra uke.

For å sikre og forbedre vannforsyningen til byens befolkning renoverer Vann- og avløpsetaten en tunnel med vannledninger i Østmarka. Arbeidet medfører anleggstrafikk og støy i området.

Tider for anleggsarbeider:

I forbindelse med arbeidene på Haugerud har bydelsoverlegen gitt dispensasjon for utvidet tidsperiode for sprengninger (dag/kveld) og for anleggsarbeider om natten (inni tunnel). Det blir altså ingen bruk av anleggsmaskiner utenfor tunnelen om natten.

Sprengningsarbeid

Med dispensasjon 4. til 8. juli, mandag til fredag fra klokken 08:00 til 16:00.

Andre anleggsarbeider utenfor tunnel

Med dispensasjon 4. til 15. juli, mandag til fredag fra klokken 07:00 til 23:00. Annenhver lørdag og søndag i oddetallsuker fra klokken 7:00 til 19:00.

Andre anleggsarbeider i tunnel (lite støy)

Med dispensasjon 4. til 15. juli, mandag til fredag fra klokken 01:00 til 07:00.

Entreprenører

Per Nordhagen Entreprenørforretning AS og Bleikvassli Gruber AS

Kontaktsted ved spørsmål

Telefon (døgnåpen) 23 44 00 00 e-post: kundesenter@vav.oslo.kommune.no

Klage

Eventuelle klager sendes til postmottak@vav.oslo.kommune.no

Klager på støy legges i kopi til Bydel Alna postmottak@bal.oslo.kommune.no.