Til innhold

Rehabilitering av vann- og avløpsledninger på Risløkka

Hvor

Prosjektet består av en rekke delprosjekter. Vi vil i perioden ha aktivitet opptil 4 steder samtidig.

Hva

Vann- og avløpsetaten (VAV) skal utbedre ledningsnettet i området. Det skal legges nye hovedledninger for både vann og avløp. Prosjektet omfatter omtrent 2,6 km nye ledninger.

Arbeidene starter i april 2016 og er planlagt avsluttet første kvartal av 2019. Prosjektet består av en rekke delprosjekter. Vi vil i perioden ha aktivitet opptil 4 steder samtidig.

Huseiere som blir berørt vil motta et informasjonsbrev fra entreprenøren ca. 2 uker før oppstart av et delprosjekt.  Brevet vil informere om tidsrom for anleggsvirksomheten, hvilke tiltak entreprenøren vil iverksette, samt navn på kontaktpersoner og telefonnummer til entreprenøren.

Hvorfor

Ved utbedring av vannlekkasjer i området har det vist seg at rørene har fått redusert kapasitet.

I området er det registrert mange kjelleroversvømmelser, dette på grunn av underkapasitet på flere av avløpsledningene. Selv om dimensjonen på flere av ledningene er økt ved tidligere tiltak, er kapasiteten fortsatt ikke tilfredsstillende.

Avløpsnettet er i dag av type fellessystem (felles ledning for spillvann og overvann). Dette vil nå bli separert, det vil si en ledning for spillvann (kloakk) og en ledning for overvann (regnvann). Spillvannet skal fortsatt ledes til renseanlegg mens overvannet nå vil bli ført til Hovinbekken.

Hvem

Vann- og avløpsetaten.

Når

Arbeidene starter i april 2016 og er planlagt avsluttet første kvartal av 2019. 

Alle eksisterende hovedledninger for vann- og avløp blir skiftet ut. Private stikkledninger vil bli tilknyttet ny hovedledning uten ekstra kostnad for abonnenten. VAV ønsker informasjon fra berørte huseiere som allerede har separert avløp, disse vil bli tilknyttet det det nye separerte nettet. For de som ikke har et separert anlegg på sin private eiendom, er det anbefalt å separere mens grøfta for hovedanlegget er åpen og tilrettelagt for tilkopling.  Takvann (regnvann fra taknedløp) skal ikke tilføres nettet, men håndteres lokalt.

I perioden arbeidene pågår må det påregnes noen ulemper (anleggstrafikk, støy, lukt etc.). Noen veier kan bli stengt for gjennomkjørsel i en kort periode, men entreprenøren sikrer at beboere har adgang til sine boliger i anleggsperioden.

Kontakt

Vann- og avløpsetatens kundesenter

Telefon
23 44 00 00

E-post

Adresse

E-post

Besøksadresse
Herslebs gate 5, 0506 OSLO

Dokumenter