Til innhold

Rehabilitering av Sofienberggata 7

Rehabilitering av Sofienberggata 7

Vi rehabiliterer en sentrumsbygård på Grünerløkka.

Hva skal vi gjøre?

Bygården i Sofienberggata 7 med 164 leiligheter får nye våtrom, nytt elektrisk anlegg, nytt ventilasjonsanlegg og bedre brannsikring.

Hva skjer når?

Prosjektet startet opp høsten 2017 og er planlagt ferdig august 2018.

Hvor er det? 

Bygården ligger i Bydel Grünerløkka.

Hvorfor gjennomfører vi dette prosjektet?

Det er Boligbygg selv som har tatt initiativ til prosjektet. Bygården hadde stort vedlikeholdsetterslep, og det var nødvendig med rehabilitering for å gi bygården bedre standard.

Hvem er ansvarlig?

Boligbygg er byggherre for prosjektet. På våtrom, elektrisk anlegg og ventilasjon er det S-Bygg som er totalentreprenør. Norges Rørleggebedrift AS er totalentreprenør for sprinklingsarbeidet.

Kontaktperson

Prosjekteier

Tron Egil Grov

Mobilnummer
900 37 557

E-post