Til innhold

Oslo Sør-satsingen

Introduksjon

Oslo Sør-satsingen skal forsterke inkludering, bedre folkehelse og trygge bomiljøene i Bydel Søndre Nordstrand.

Kort om Oslo sør-satsingen

 • Oslo Sør-satsingen er et samarbeid mellom stat og kommune
 • Målet er å styrke levekårene i Bydel Søndre Nordstrand

Hva

Oslo Sør-satsingen er et samarbeid mellom stat og kommune for å styrke levekårene i Bydel Søndre Nordstrand. Bakgrunnen er et notat fra 2006 som viser til flere områder hvor det er behov for en ekstra innsats. Gjennom satsingen igangsettes tiltak og prosjekter opp mot fire utvalgte innsatsområder.

Innsatsområder

 1. Oppvekst
 2. Nærmiljø og kultur
 3. Kvalifisering til utdanning og arbeid
 4. Folkehelse

I tillegg er det utarbeidet 11 delmål.

Søknadsordninger og medvirkningsmuligheter:

Det avsettes også midler til investeringer, men det kan man ikke søke om. Befolkningen og foreninger i Bydel Søndre Nordstrand blir invitert til å foreslå hvordan investeringsmidlene kan benyttes.

Når

Satsingen startet i 2007 og skal pågå ut 2017.

Dokumenter

Hvor

Bydel Søndre Nordstrand.

Hvorfor

Oslo Sør-satsingen skal forsterke inkludering, bedre folkehelse og trygge bomiljøene i Bydel Søndre Nordstrand.

Kostnad

Oslo Sør-satsingen er et spleiselag mellom stat og kommune, hvert år bidrar partene med midler for å gjennomføre tiltak og prosjekter.

 • Bystyret avsetter årlige midler som utgjør den kommunale delen av Oslo Sør-satsingen
 • Staten bidrar med midler til ulike tiltak som gratis kjernetid i barnehagene og forsøk med gratis AKS på Mortensrud
 • Staten bidrar med tilskudd til frivillige organisasjoner for å fremme deltakelse, dialog og samarbeid i lokalmiljøet og for å styrke folkehelsen, særlig rettet mot innvandrerbefolkningen

Hvem

 • Byråd for eldre og sosiale tjenester (EST) koordinerer den kommunale delen av satsingen
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) koordinerer den statlige delen
 • Utdanningsetaten koordinerer skolesatsingen
 • Bydelsutvalget er ansvarlig gjennomføringen av satsingen
 • Bydelsadministrasjonen koordinerer satsingen lokalt

Kontakt

Prosjektleder

Inger Aguilar

Mobilnummer
990 03 877

Besøksadresse
Rosenholmveien 22, 1252 OSLO

Følg oss