Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Opprustning av Tinghuset – Tullins gate

Opprustning av Tinghuset – Tullins gate

Kommunen ruster opp strekningen mellom Professor Aschehougs plass til Holbergs plass.

Opprustning Tinghuset – Tullinsgate

  • For å tilby et godt trikketilbud skal Oslo kommune gradvis fornye hele trikkeparken fra 2020
  • Hele infrastrukturen ved Tinghuset – Tullins gate skal rustes opp
  • Både trikkeskinner, fortau og gate, og deler av vann- og avløpsnettet fornyes

Hva gjør vi? 

Trikketrasé og gater har fått en ansiktsløftning, og C.J. Hambros plass foran Tinghuset har fått en etterlengtet opprustning. Vi har lagt over 20 000 granittheller, samt at det er plantet flere trær og plassert ut sykkelstativer.

Vi har også anlagt vendesløyfe for trikk på Holbergs plass og Professor Aschehougs plass til fremtidig avvikstrafikk

Vann- og avløpsetaten har benyttet anledningen til å fornye vann- og avløpsrør på deler av strekningen og vi har lagt nytt overvannsanlegg.

Hvor kommer opprustningen?

Opprustningen gjelder området fra Professor Aschehougs plass til Holbergs plass.

Hvorfor oppgraderer vi?

Prosjektet er del av opprustingen av nedslitte sentrumsgater i Oslo sentrum, og bidrar samtidig til å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken i byen.

Hva skjer når?

Anleggsarbeidet startet i sommeren 2017, med Holbergs plass, Kristian IVs gate, Tullins gate og den øvre delen av Kristian Augusts gate. Vinteren 2017 begynte arbeidet i mellom Universitetsgata og Sehesteds gate, i Kristian Augusts gate. Rundt mars 2018 startet arbeidet på C. J. Hambros plass og gatene rundt mars 2018. 

Trikken ble satt i drift i sin permanente trasé i Kristian Augusts gate desember 2018, ni måneder før opprinnelig planlagt. Dette er et resultat av trikkesløyfen som ble etablert, der det nå kommer juridisk fakultet. Frem til det bygges en permanent holdeplass på Tullinløkka er det anlagt en midlertidig trikkeholdeplass utenfor Pilestredet 12. 

Siden trikken kom i drift før planen, kom også rivingen av det midlertidige sporet i Kristian IVs gate i gang tilsvarende tidlig. Arbeidene i Kristian IVs gate er nå fullført.

Utbedringen av strekningen foran Tullinløkka må vente til byggingen av juridisk fakultet er fullført. Sannsynligvis vil dette arbeidet pågå fra juni til september 2019. Den permanente trikkeholdeplassen etableres også da. 

De siste anleggsmaskinene i prosjektet forventes å forlate området høsten 2019, cirka seks måneder tidligere enn planlagt.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Ida Øvren

Telefon
21 80 21 80

E-post

Bymiljøetaten

Kommunikasjonsrådgiver

Gjermund Nordtug

Telefon
21 80 21 80

E-post

Dokumenter og lenker

Presentasjon fra informasjonsmøte på Håndtverkeren, 12. februar 2018 (PDF 7MB)

Se mer om oppgraderingen

Landskapsplaner (PDF 1,8MB)

Oversiktsplan (PDF 0,3MB)

Se også

Opprustning av Storgata

Ny løsning for Thorvald Meyers gate