Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Omsorg+-boliger i Øivinds vei 2

Omsorg+-boliger i Øivinds vei 2

Vi bygger Omsorg+-boliger i Øivinds vei 2 i Bydel Bjerke.

Hva skal vi gjøre?

Vi bygger en åtte etasjer høy boligblokk med Omsorg+-boliger for eldre. 12 leiligheter er store leiligheter tilrettelagt for to personer, og de resterende 68 er tilrettelagt for enslige. I tillegg til boliger, blir det kafeteria for både beboere i Øivinds vei 2 og andre i nærmiljøet. Det blir også aktivitetssenter, frisørlokaler, fotpleie og fysioterapi, kontorplasser, samt parkeringsplasser og ladestasjon for både el-biler og elektrisk rullestol. Alle leilighetene får balkong eller terrasse. I tillegg kommer felles takterrasse og opparbeidede uteområder.

Hva skjer når?

Den gamle høyblokken på adressen ble revet våren 2016. Fysisk oppstart på byggeplassen for bygging av nybygg var i juni 2017.
Ferdigstillelse: desember 2018

Hvor bygger vi?

Øivinds vei 2 ligger på Årvoll i Bydel Bjerke.

Hvorfor bygger vi disse boligene?

Boligene er bestilt av Bydel Bjerke, som har behov for flere tilpassede boliger for eldre. Omsorg+-boliger er tilpasset eldre som ikke trenger sykehjemsplass, men som har utfordringer med å bo i egen bolig. I en slik bolig får man en egen privat leilighet tilpasset eldre, samtidig som det legges til rette for å leve sosialt og aktivt, og med mulighet til å benytte seg av de servicetilbudene man har behov for eller ønsker. Det er bemanning i bygget hele døgnet.

Hvem er ansvarlig?

Boligbygg Oslo KF er byggherre. Prosjektet er en samspillsentreprise med totalentreprenøren BundeBygg. Arkitekt er MAP Arkitekter AS.

Kontaktpersoner

Prosjektleder

Angelica Thomsen

Mobilnummer
913 94 943

E-post

Utviklingssjef

Sverre Andre Liljedal

Mobilnummer
434 60 500

E-post

Prosjekteier

Vera Lukina

Mobilnummer
974 13 291

E-post