Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Olav Vs gate og Klingenberggata – oppgradering

Olav Vs gate og Klingenberggata – oppgradering

Vi oppgraderer Olav Vs gate og Klingenberggata for å gi mer plass til fotgjengere, både de som som oppholder seg i gatene og de mange som er på gjennomfart. 

Kort om oppgraderingen

  • Reguleringsplanen ble vedtatt i 2011
  • Anleggsarbeidet skal i størst mulig grad utføres utslippsfritt

Hva skal vi gjøre?

Olav Vs gate skal bli en fotgjengerprioritert gate mellom Nationaltheatret og Rådhuskaia, og øvre del skal bli gågate. Olav Vs gate skal bli en vakker og grønn gate med brede fortau og utsikt til fjorden. 

Taxiholdeplassen utenfor Saga kino flyttes til det søndre kvartalet. Her skal det legges til rette for Oslos første ladeplass for el-taxi. 

Det skal plantes nye trær nedover hele Olav Vs gate. Ved å samle trærne på den på østre siden av gaten, får vi en åpen siktlinje fra Johanne Dybwads plass og ned mot fjorden. Ny løsning sikrer optimale vekstforhold for de nye trærne med rotvennlig forsterkningslag, samtidig sikrer vi at god helhetlig kvaliteten i gaten.  

Vi oppgraderer i Olav Vs gate mellom Nationaltheateret og Rådhuskaia, og østre del av Klingenberggata, mellom Olav Vs gate og Stortingsgata. 

Hvor skal vi oppgradere?

Vi oppgraderer i Olav Vs gate mellom Nationaltheateret og Rådhuskaia, og østre del av Klingenberggata, mellom Olav Vs gate og Stortingsgata. 

Hold deg oppdatert!

Vil du ha mer informasjon om prosjektet? Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Hvorfor skal vi oppgradere?

Olav Vs gate er en svært viktig gjennomfartsgate for pendlere til og fra fergene, og for folk og turister som ferdes mellom Oslo sentrum og Aker brygge. Samtidig er gata preget av utflytende kjørearealer og gateparkering. Et økende antall fotgjengere trenger plass. 

Hva skjer når?

Oppstart 2. september 2019, med ferdigstillelse årsskiftet 2020/2021. 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Karin Dalberg

E-post

Dokumenter og lenker