Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Olav Vs gate og Klingenberggata – oppgradering

Olav Vs gate og Klingenberggata – oppgradering

Vi oppgraderer Olav Vs gate og Klingenberggata for å gi mer plass til fotgjengere, både de som som oppholder seg i gatene og de mange som er på gjennomfart. 

Kort om oppgraderingen

  • Reguleringsplanen ble vedtatt i 2011
  • Anleggsarbeidet skal i størst mulig grad utføres utslippsfritt

Hva skal vi gjøre?

Olav Vs gate skal omformes til en fotgjengerprioritert gate mellom Nationaltheatret og Rådhuskaia, og øvre del skal bli gågate. Etter planen skal trærne på vestsiden fjernes, og det skal plantes en trerekke langs hele østsiden av Olav Vs gate.

Taxiholdeplassen utenfor Saga kino flyttes til det søndre kvartalet. Her skal det legges til rette for Oslos første ladeplass for el-taxi. 

Olav Vs gate skal bli en vakker og grønn gate med brede fortau og utsikt til fjorden. 

Hvor skal vi oppgradere?

Vi oppgraderer i Olav Vs gate mellom Nationaltheateret og Rådhuskaia, og østre del av Klingenberggata, mellom Olav Vs gate og Stortingsgata. 

Hvorfor skal vi oppgradere?

Olav Vs gate er en svært viktig gjennomfartsgate for pendlere til og fra fergene, og for folk og turister som ferdes mellom Oslo sentrum og Aker brygge. Samtidig er gata preget av utflytende kjørearealer og gateparkering. Et økende antall fotgjengere trenger plass. 

Hva skjer når?

Oppstart september 2019, med ferdigstillelse høsten 2020/2021. 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Karin Dalberg

E-post

Dokumenter og lenker