Til innhold

Nytt Munchmuseum

Nytt Munchmuseum

Vi bygger et nytt Munchmuseum i Bjørvika. Det nye museet er et unikt og ambisiøst prosjekt som er en del av Oslo kommunes byutviklingsprosjekt i Bjørvika.

Nytt Munchmuseum

 • Blir et signalbygg i Oslo hvor man kan oppleve Oslo kommunes fantastiske Munchsamling i et bygg med høy arkitektonisk kvalitet
 • Byggeperioden er: 2015 – 2019
 • Åpner for publikum: 2020

Hva skal vi bygge?

Oslo kommune har vedtatt å bygge et nytt museum i Bjørvika for kunstsamlingen til Edvard Munch. Det nye museet skal bli et signalbygg i Oslo som skal huse kommunens fantastiske Munchsamling på nærmere 28 000 kunstverk. I tillegg skal det inneholde Stenersens, Amaldus Nielsens og Ravensbergs samlinger, og vil ha kapasitet til å ta imot større internasjonale utstillinger.

Hvorfor bygger vi nytt museum?

Munchmuseets samlinger er et av Norges viktigste bidrag til verdens kulturarv, med de forpliktelser og muligheter dette representerer. Dagens bygningsmessige situasjon for Munchmuseet og Stenersenmuseet er ikke tilfredsstillende. 

Et moderne og fremtidsrettet museumsbygg i Bjørvika vil bidra til at samlingene når ut til et bredt publikum og nye brukergrupper, og vil styrke Oslos profil som internasjonal kulturby.

Hvordan blir det nye museet?

Museets hovedfunksjoner er organisert i høyden. Bygget består av et tårn på 13 etasjer, omkranset av et podium på 3 etasjer.

I podiet er det publikumsarealer med lobby, arealer for skiftende utstillinger, leserom og forskningsbibliotek. Tårnet er delt i to med en statisk og en dynamisk del. Den statiske delen er der kunstverkene skal oppbevares og vil romme blant annet utstillingssaler, magasiner og lokaler for konservering. Den dynamiske delen av tårnet vil inneholde sirkulasjons- og pausearealer for publikum, samt adkomst til utstillingssalene. Her vil fasaden være gjennomskinnelig slik at de besøkende hele tiden har kontakt med byen og landskapet utenfor. Transporten mellom de to delene vil kunne oppleves som en kunstreise i seg selv. 

Fakta om bygget

 • Areal: 26 300 m2
 • Etasjer: Museumstårnet 13, podiet 3
 • Total høyde på bygg: 57,4 m
 • Publikumskapasitet: 500.000 per år, 2.000 per dag
 • Tomt/plassering: Felt B5 i Bjørvikaplanen ved Paulsenkaia
 • Miljø: Passivhus og 50 prosent reduksjon i CO2-utslipp i forhold til dagens byggepraksis. Et forbildeprosjekt i FuteBuilt, støttet av Enova SF.

Hvor kommer museet?

Det nye Munchmuseet skal ligge ytterst på Paulsenkaia i Bjørvika, sørøst for Operaen.

Hva skjer når?

Et flertall i bystyret vedtok 22. oktober 2014 bygging og finansiering av nytt Munchmuseum i Bjørvika. Kultur- og idrettsbygg Oslo KF overtok ansvaret som byggherre for prosjektet da foretaket ble etablert i juli 2015. Byggingen startet opp i 2015.  Museumsbygget er planlagt å stå ferdig i 2019 med innflytting i 2020.

Milepæler

 • 2008 - Oslo kommune vedtar å samlokalisere og å flytte Munchmuseet og Stenersenmuseet til Bjørvika.
 • 2009 – Estudio Herreros (Spania. Tidligere navn Herreros arquitectos LSP), vinner arkitektkonkurransen med «Lambda». Planarbeidet starter.
 • 2011 - Skisseprosjektet ferdig.
 • 2013 - Bystyret i Oslo vedtar at museet skal bygges.
 • 2014 - Bystyret i Oslo vedtar finansiering av bygget.
 • 2015 - Byggingen starter.
 • 2016 - Grunnsteinen legges ned.
 • 2017 - Bygget er tett.
 • 2019 - Munchmuseet starter innflyttingen av kunstverkene.
 • 2020 - Museet åpner for publikum.

Følg prosjektet

Følg også

Hvem er ansvarlig for byggingen?

Byggherre er Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Involverte aktører

Prosjekteringsteam

Følg Kultur- og idrettsbygg

Kontaktpersoner

Kultur- og idrettsbygg

Prosjektdirektør

Per Egil Steen

Mobilnummer
924 42 764

E-post

Kultur- og idrettsbygg

Kommunikasjonssjef kulturbyggene i Bjørvika

Kristine Hogseth Langfjord

Mobilnummer
958 01 859

E-post

Kultur- og idrettsbygg

Olav Vs gate 4

Telefon
21 80 21 80

E-post