Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Nytt Munchmuseum

Nytt Munchmuseum

Vi bygger et nytt Munchmuseum i Bjørvika. Det nye museet er et unikt og ambisiøst prosjekt som er en del av Oslo kommunes byutviklingsprosjekt i Bjørvika.

Nytt Munchmuseum

 • Blir et signalbygg i Oslo hvor man kan oppleve Oslo kommunes fantastiske Munchsamling i et bygg med høy arkitektonisk kvalitet
 • Byggeperioden er: 2015 – 2019
 • Åpner for publikum: 2020

Hva skal vi bygge?

Oslo kommune bygger et nytt museum i Bjørvika for kunstsamlingen til Edvard Munch. Det nye museet skal bli et signalbygg i Oslo som skal huse kommunens fantastiske Munchsamling på nærmere 28 000 kunstverk. I tillegg skal det inneholde Stenersens, Amaldus Nielsens og Ravensbergs samlinger, og vil ha kapasitet til å ta imot større internasjonale utstillinger.

Hvorfor bygger vi nytt museum?

Munchmuseets samlinger er et av Norges viktigste bidrag til verdens kulturarv, med de forpliktelser og muligheter dette representerer. Dagens bygningsmessige situasjon for Munchmuseet og Stenersenmuseet er ikke tilfredsstillende. 

Et moderne og fremtidsrettet museumsbygg i Bjørvika vil bidra til at samlingene når ut til et bredt publikum og nye brukergrupper, og vil styrke Oslos profil som internasjonal kulturby.

Hvordan blir det nye museet?

Museet består av en tårnbygning på 13 etasjer omkranset av et podium på 3 etasjer. Tårnet fungerer som et kombinert utstillings- og publikumstårn, og er delt i to med en statisk og en dynamisk del. Den statiske delen er en lukket betongkonstruksjon med strenge krav til temperatur, luftfuktighet og dagslyskontroll. Det er her kunsten skal stilles ut, oppbevares og konserveres. Den dynamiske delen er et åpent og luftig  rom som strekker seg i hele byggets høyde. Denne delen av museet vil være en kombinert sirkulasjons- og oppholdssone. Her vil publikum kunne ta pause mellom utstillingene, nyte utsikten og ta rulletrappene eller heisen til neste etasje.

I podiet på tre etasjer vil det være publikumsarealer med lobby, arealer for skiftende utstillinger, leserom og forskningsbibliotek. I museets toppetasjer vil det være takterrasser mot øst og mot vest. Her vil publikum kunne nyte utsikten mot fjorden og Oslo by.

Fakta om bygget

 • Areal: 26 300 m2
 • Etasjer: Museumstårnet 13, podiet 3
 • Total høyde på bygg: 57,4 m
 • Publikumskapasitet: 500.000 per år, 2.000 per dag
 • Tomt/plassering: Felt B5 i Bjørvikaplanen ved Paulsenkaia

Klima og miljø

Oslo bystyre har satt ambisiøse miljømål for prosjektet, med krav om at bygget skal være ledende både når det gjelder energiøkonomisering og reduserte klimagassutslipp. Det nye museet bygges etter kriteriet med minst 50 % lavere klimagassutslipp enn tilsvarende bygg. Reduksjonene i klimagassutslippene gjennomføres på områdene transport, energi- og materialbruk. 

Det nye Munchmuseet er et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet.

Hvor kommer museet?

Det nye Munchmuseet skal ligge ytterst på Paulsenkaia i Bjørvika, sørøst for Operaen.

Hva skjer når?

Et flertall i bystyret vedtok 22. oktober 2014 bygging og finansiering av nytt Munchmuseum i Bjørvika. Kultur- og idrettsbygg Oslo KF overtok ansvaret som byggherre for prosjektet da foretaket ble etablert i juli 2015. Byggingen startet opp i 2015.  Museumsbygget er planlagt å stå ferdig i 2019 og åpne for publikum i 2020.

Milepæler

 • 2008 - Oslo kommune vedtar å samlokalisere og å flytte Munchmuseet og Stenersenmuseet til Bjørvika.
 • 2009 – Estudio Herreros (Spania. Tidligere navn Herreros arquitectos LSP), vinner arkitektkonkurransen med «Lambda». Planarbeidet starter.
 • 2011 - Skisseprosjektet ferdig.
 • 2013 - Bystyret i Oslo vedtar at museet skal bygges.
 • 2014 - Bystyret i Oslo vedtar finansiering av bygget.
 • 2015 - Byggingen starter.
 • 2016 - Grunnsteinen legges ned.
 • 2017 - Bygget er tett.
 • 2019 - Bygget ferdigstilles.
 • 2020 - Museet åpner for publikum.

Følg prosjektet

Følg også

Hvem er ansvarlig for byggingen?

Byggherre er Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF. Bestiller/fremtidig bruker: Munchmuseet ved Kulturetaten/Oslo kommune.

Involverte aktører​

Prosjekteringsteam

Følg Kultur- og idrettsbygg

Kontaktpersoner

Kultur- og idrettsbygg

Prosjektdirektør

Per Egil Steen

Mobilnummer
924 42 764

E-post

Kultur- og idrettsbygg

Kommunikasjonssjef kulturbyggene i Bjørvika

Kristine Langfjord

Mobilnummer
958 01 859

E-post

Kultur- og idrettsbygg

Olav Vs gate 4

Telefon
21 80 21 80

E-post