Til innhold

Nye Jordal Amfi

Nye Jordal Amfi

Oslo kommune skal bygge en ny arena for ishockey i Jordal idrettspark.

Hvordan blir nye Jordal Amfi?

 • Areal: 11 500 m2 BRA
 • Tribuneplasser: ca 5 500
 • Antall plan: 4
 • En moderne ishall for bredde- og eliteidrett
 • Gjentolkning av det opprinnelige Jordal Amfi
 • Inkluderende, trygge uteområder

Hvorfor bygger vi nytt?

Gamle Jordal Amfi rives for å gi plass til en ny topp moderne ishall i den samme sentrale plasseringen. Den nye hallen skal være en ishall for både elite- og breddeidretten.

Hallen skal utformes som en moderne arrangementshall med arealer til publikum, daglig drift, servering, møtevirksomhet, øvrige idrettsfunksjoner og media.

Gamle Jordal Amfi ble bygget til OL i Oslo i 1952, og holdt ikke lenger tilfredsstillende standard for dagens bruk. Med den nye ishallen vil byens store og små ishockeyspillere få en ny flott ishall med moderne fasiliteter.

Hva skjer når?

 • Oktober 2016: Kontraktsinngåelse entreprenør
 • Januar 2017: Start rivning av gamle Jordal Amfi
 • Høst 2020: Planlagt ferdigstillelse av nye Jordal Amfi

Hvordan blir nye Jordal Amfi?

Hallen vil ha et bruksarealet på rundt 11 500 kvadratmeter og med plass til rundt 5 500 publikummere.

Nye Jordal Amfi skal videreføre og styrke det gamle amfiets rolle i norsk is-idrett. Det arkitektoniske uttrykket i gamle Jordal Amfi opprettholdes og vil være gjenkjennbart. 

I formgivningsprosessen har det vært tett dialog mellom byggherre, arkitekt og antikvariske myndigheter for å sikre at de gode kvalitetene ved den gamle arenaen videreføres til den nye.

Nye Jordal Amfi vil ha en høy transparens ut mot omkringliggende gater og parkomgivelser. Fasaden skal skape et samspill mellom hall og park og gjøre at hallen oppfattes som inviterende og åpen. 

Den nye arenaen blir 19 meter smalere enn den gamle med sine tilbygg, noe som vil gi mer plass til grønne områder og aktivitetsflater ute i idrettsparken øst for hallen.

Fakta om nye Jordal Amfi

 • Bruttoareal: Ca. 13 000 kvm
 • Bruksareal: Ca. 11 550 kvm  
 • Tribuneplasser: Ca. 5 500 plasser
 • Antall tribunerader: 22
 • Antall plan: 4 stk. (de to øverste kan stenges av ved mindre arrangementer)
 • Isflaten får NHL størrelse 60 x 26 m 
 • Miljø: Moderne prosessanlegg som reduserer energiforbruket til en tredel av dagens forbruk. Grønt tak med solcellepanel. Passivhusstandard. Fossilfri anleggsplass.

Forbildeprosjekt på miljø

Oslos nye storstue for ishockey blir landets mest moderne og energieffektive ishall, et forbildeprosjekt som skal sette ny standard for hvordan gode, energieffektive ishaller skal bygges.

Trass i at den nye hallen vil være større enn den gamle hallen, vil nye Jordal Amfi klare seg med en tredel av energiforbruket til gamle Jordal Amfi. På taket vil det være solcellepanel som skal bidra til å forsyne den nye hallen på Jordal med strøm. Den største forskjellen i energiforbruk ligger i at overskuddsvarmen fra kuldeanlegget som produserer is lagres i energibrønner og benyttes til å dekke inn varmebehovet.

Fossilfri anleggsplass

Som andre byggeprosjekter Kultur- og idrettsbygg har ansvar for, skal også nye Jordal Amfi bygges fossilfritt. Det betyr at alle anleggsmaskiner på byggeplassen skal være elektriske eller gå på biodiesel. Det samme gjelder oppvarming og tørking av byggeplassen.

Mer om nye Jordal Amfi

Animasjonsfilm av nye Jordal Amfi

Naboinformasjon

Her finner du oppdatert naboinformasjon om nye Jordal Amfi.

Ønsker du å motta naboinformasjonen på e-post, kan du melde deg på nyhetsbrevet vårt: Meld deg på elektronisk nyhetsbrev.

Nabomøter

Prosjekt nye Jordal holder brukermøter for naboer og andre interesserte onsdager hver fjerde uke klokken 17:00-18:00.

Møtene er åpne for alle som ønsker å komme. Prosjektet vil informere om evt nye forhold i byggeprosessen, og det er åpent for spørsmål. Møtene holdes på brakkeriggen på Jordal, med inngang på sørsiden av  brakkene. Vi vil informere om eventuelle endringer fra møteplanen. Velkommen!

Støymålinger - uke for uke

Hvem er ansvarlig?

Kultur- og idrettsbygg (KID) er ansvarlig for å planlegge og bygge nye Jordal Amfi. Det inkluderer bygging av den nye ishallen og nært tilknyttede arealer ute.

Aktører som er involvert i prosjekt nye Jordal Amfi

 • Byggherre: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
 • Totalentreprenør: NCC Norge AS
 • Arkitekter: Hille Melbye Arkitekter AS
 • Landskapsarkitekter: Bjørbekk & Lindheim AS
 • Prosjektering: Dr. techn. Olav Olsen AS

Uteareler og gjenåpning av Hovinbekken

De resterende arealene i Jordal Idrettspark, inkludert gjenåpning av Hovinbekken, vil være et prosjekt utført av Vann- og avløpsetaten i samarbeid med Bymiljøetaten.

Følg Kultur- og idrettsbygg

Hvor ligger Jordal amfi?

Jordal amfi ligger i Jordalgata 12 i Jordal idrettspark i Bydel Gamle Oslo.

Kontakt oss

Kommunikasjonssjef

Haakon Berg Jensen

Kultur- og idrettsbygg

Olav Vs gate 4

Kontakinformasjon for naboer

Se siden om naboinformasjon.