Til innhold

Nye hovedledninger i Hellerudveien

Nye hovedledninger i Hellerudveien

Vi legger nye hovedledninger som skal forsyne tre bydeler med vann. Arbeidene medfører redusert framkommelighet i Hellerudveien ved Trasop.

Ny hovedledning

  • Vi legger nye vannledninger i Hellerudveien ved Trasop
  • Arbeidet startet opp i januar 2017 og skal være ferdig høsten 2018
  • Arbeidet medfører støy, anleggstrafikk og begrenset framkommelighet

Hva gjør vi?

For å sikre og forbedre vannforsyningen til byens befolkning legger Vann- og avløpsetaten nye vannledninger i Hellerudveien. Arbeidet medfører støy og anleggstrafikk.

Trafikkavvikling

Fra 31. august 2018 går trafikken tilnærmet som normalt i Hellerudveien.

Hellerudfaret er fremdeles stengt for inn- og utkjøring mot Hellerudveien ved hus nr. 23.

Hva skjer når?

Det pågående prosjektet startet opp i januar 2017.

Gravearbeidene i Hellerudveien er avsluttet og veien asfaltert. I løpet av september 2018 skal en kum i Hellerudfaret ferdigstilles og veien merkes.  

Det gjenstår til slutt noen arbeider inne på det avsperrede grøntområdet mellom Hellerudfaret og Hellerudsvingen. Dette vil bli ferdigstilt i løpet av høsten 2018.

Hvor skjer rehabiliteringen?

Rehabiliteringsprosjektet pågår i Hellerudveien mellom Solbergliveien og Hellerudfaret.

Hvem jobber med dette?

Byggherre: Vann- og avløpsetaten

Entreprenør: Becker Entreprenør AS

Kontakt vann- og avløpsetatens kundesenter

Telefon: 23 44 00 00
E-post: kunde@vav.oslo.kommune.no

Besøksadresse

Herslebs gate 5, 0561 OSLO

Åpningstider

Mandag - fredag klokken 08:00-15:00