Til innhold

Marmorberget barnehage - ny barnehage

Introduksjon

Marmorberget barnehage blir revet høsten 2016, og skal reetableres med fordoblet kapasitet.

Hva bygger vi?

Marmorberget barnehage blir en miljøvennlig barnehage som gir godt innemiljø og stimulerende utearealer for inntil 144 barn. Dette er en dobling fra dagens 72 (antallet er storbarnsekvivalenter, det vil si barn over 3 år.) Barnehagen skal bygges som plusshus

Hvor bygger vi?

Vi bygger barnehage i Feltspatvegen 16 i Bydel Nordstrand. 

Hvorfor bygger vi nytt?

De nye plassene bidrar til å oppnå målet om 3000 nye barnehageplasser i Oslo. 

Når er barnehagen ferdig?

Barnehagen ble revet høsten 2016, og nytt barnehagebygg antas å stå ferdig i løpet av 2018.

Kontaktperson

Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjektansvarlig

Helge Haukland

Mobilnummer
974 26 116

E-post