Til innhold

Marmorberget barnehage - ny barnehage

Marmorberget barnehage - ny barnehage

Marmorberget barnehage ble revet høsten 2016, og skal reetableres med økt kapasitet. Gå til barnehagesiden for å søke om plass, eller lese mer om barnehagen.

Hva bygger vi?

Marmorberget barnehage blir en miljøvennlig barnehage som gir godt innemiljø og stimulerende utearealer for inntil 108 barn. Før rivingen hadde barnehagen en kapasitet på 72 (antallet er storbarnsekvivalenter, det vil si barn over 3 år). Barnehagen skal bygges som plusshus

Hvor bygger vi?

Vi bygger barnehage i Feltspatvegen 16 i Bydel Nordstrand. 

Hvorfor bygger vi nytt?

De nye plassene bidrar til å oppnå målet om 3000 nye barnehageplasser i Oslo. 

Når er barnehagen ferdig?

Barnehagen ble revet høsten 2016, og nytt barnehagebygg ferdigstilles 2018.

Kontaktperson

Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjektansvarlig

Helge Haukland

Mobilnummer
974 26 116

E-post