Til innhold

Lindeberg sykehjem

Dagens bygg rives og det skal bygges nytt sykehjem/langtidshjem på samme tom.

Hva skal vi gjøre?

Vi river dagens bygg og bygger nytt sykehjem/langtidshjem på samme tomt, med inntil 15.000 kvadratmeter.

Det nye omsorgssenteret skal bygges som plusshus så sant det lar seg gjøre innenfor rammene av prosjektet og BREEAM-sertifiseres til karakteren «Excellent».

Hva skjer når?

Byggestart er i første kvartal 2018. Ferdigstillelse er juni 2020.

Hvor er det?

Lindeberg omsorgssenter ligger i Lindebergveien 10 i Bydel Alna.

Hvorfor bygger vi nytt?

Dette er en del av Oslo kommunes overordnede plan om å rehabilitere og fornye 2500 sykehjemsplasser innen 2025.

Hvem er ansvarlig?

Oslo kommune ved Omsorgsbygg Oslo KF er byggherre.

Kontaktperson

Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjektansvarlig

Eldar Brynjulfsen,

E-post

Følg saken

Følg Omsorgsbygg på Facebook

Følg saken i saksinnsyn

Se også

Oslo kommunes side om tjenester innen eldreomsorg