Til innhold

Lindeberg omsorgssenter

Dagens bygg rives og det skal bygges nytt sykehjem/langtidshjem på samme tom.

Hva skal vi gjøre?

Vi river dagens bygg og bygger nytt sykehjem/langtidshjem på samme tomt, med inntil 15.000 kvadratmeter.

Det nye omsorgssenteret skal bygges som plusshus så sant det lar seg gjøre innenfor rammene av prosjektet og BREEAM-sertifiseres til karakteren «Excellent».

Hvor er det?

Lindeberg omsorgssenter ligger i Lindebergveien 10 i Bydel Alna.

Hvorfor bygger vi nytt?

Oslo trenger flere sykehjemplasser, og bygging, rehabilitering og re-etablering av sykehjem er en del av en større sykehjemsplan de nærmeste årene.

Hvem er ansvarlig?

Oslo kommune ved Omsorgsbygg Oslo KF er byggherre.

Når er det ferdig?

Byggestart er i første kvartal 2018, med omtrent to års byggetid.

Kontaktperson

Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjektdirektør

Eldar Brynjulfsen

Mobilnummer
982 95 429

E-post

Følg saken

Følg Omsorgsbygg på Facebook

Følg saken i saksinnsyn