Til innhold

Lindeberg omsorgssenter

Dagens bygg rives og det skal bygges nytt sykehjem/langtidshjem på samme tom.

Hva skal vi gjøre?

Vi river dagens bygg og bygger nytt sykehjem/langtidshjem på samme tomt, med inntil 15.000 kvadratmeter.

Det nye omsorgssenteret skal bygges som plusshus så sant det lar seg gjøre innenfor rammene av prosjektet og BREEAM-sertifiseres til karakteren «Excellent».

Hva skjer når?

Byggestart er i første kvartal 2018. Ferdigstillelse er juni 2020.

Hvor er det?

Lindeberg omsorgssenter ligger i Lindebergveien 10 i Bydel Alna.

Hvorfor bygger vi nytt?

Oslo trenger flere sykehjemplasser, og bygging, rehabilitering og re-etablering av sykehjem er en del av en større sykehjemsplan de nærmeste årene.

Hvem er ansvarlig?

Oslo kommune ved Omsorgsbygg Oslo KF er byggherre.

Kontaktperson

Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjektansvarlig

Annette Brodersen

Mobilnummer
404 93 260

E-post

Følg saken

Følg Omsorgsbygg på Facebook

Følg saken i saksinnsyn

Se også

Oslo kommunes side om tjenester innen eldreomsorg