Til innhold

Langøyene – opprydding

Langøyene – opprydding

Langøyene i Oslofjorden fungerte som Oslo kommunes avfallsdeponi fra 1908 til 1948. Vi jobber nå for å sikre det tidligere avfallsdeponiet på Langøyene og tilrettelegge for rekreasjon og badeliv.

Opprydding på Langøyene

  • Langøyene i Oslofjorden fungerte som Oslo kommunes avfallsdeponi fra 1908 til 1948
  • Avfall begynte å komme til syne på gressletta sommeren 2013
  • Nå skal avfallsdeponiet sikres mot utlekking av miljøgifter
  • Sikringen starter tidligst i 2018

Hva er Langøyene?

Langøyene i Oslofjorden fungerte som Oslo kommunes avfallsdeponi fra 1908 til 1948. I denne perioden ble det levert både husholdningsavfall og næringsavfall til deponiet.

Deponiet ble avsluttet og tildekket i 1948, og deponioverflaten ble tilrettelagt av Oslo kommune til rekreasjon og friluftsformål. Langøyene er i dag et populært utfartsmål som brukes blant annet til bading og telting. 

Hvor ligger Langøyene?

Langøyene ligger i indre Oslofjord og består av to odder, Nordre- og Søndre Langøy, bundet sammen av en gresslette. Gressletten er overflaten av det gamle deponiet.  Langøyene tilhører geografisk Nesodden kommune, men eies og forvaltes av Oslo kommune.

 

Hvorfor skal vi rydde på Langøyene?

Etter at avfall begynte å komme til syne på gressletta sommeren 2013 ble det gjennomført en miljøteknisk undersøkelse av det gamle deponiet på Langøyene.

Kartleggingen påviste miljøgifter i høye konsentrasjoner, både i deponiet og i overflaten. Det ble utført supplerende undersøkelser og risikovurderinger, og i samråd med helsemyndighetene og Bymiljøetaten ble det besluttet å fraråde bruk av deler av gressletta i sommersesongen. 

Utdreding av tiltak

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har utredet hvilke tiltak som bør gjennomføres for å sikre de forurensede massene, samtidig som øya tilrettelegges for bruk.

En konseptutvalgsutredning (KVU) som kartla nødvendige tiltak mot den påviste forurensingen på Langøyene ble ferdigstilt høsten 2015. Basert på resultatene av KVU-en har etaten anbefalt tiltak mot forurensningen på og rundt Langøyene. Tiltakene som skal gjennomføres er videre konkretisert i et forprosjekt.

Anbefaler sikring av deponiet

Prosjektet innebærer at det gamle avfallsdeponiet sikres mot direkte kontakt av forurensede masser på sletta og utlekking av miljøgifter til fjorden, samtidig som strandfasiliteter og brygger oppgraderes, og ny løsning for vann og avløp etableres.

Når tiltakene er gjennomført vil Langøyene på nytt fremstå som en perle i Oslofjorden, bedre rustet til å ta imot Oslos befolkning i et friluftsområde uten forurensning.

Hva skjer når?

I Oslo kommunes budsjett fra 2017 er det satt av 304 millioner kroner i økonomiplanperioden (2017–2020) til å sikre avfallsdeponiet på Langøyene, og legge til rette for rekreasjon og badeliv for Oslos voksende befolkning.

I 2017 utarbeidet Eiendoms- og byfornyelsesetaten et forprosjekt som blant annet detaljerer tiltakene som skal gjennomføres. Forprosjektet er nå kvalitetssikret og våren 2018 vil EBY utlyse oppdraget med å utføre tiltak på Langøyene. Oppstart av tiltak vil vi avklare i tiden fremover.

Ettersom Langøyene vil være en byggeplass når tiltakene gjennomføres, vil øya dessverre ikke være tilgjengelig for publikum i denne perioden. 

Langøyene vil være åpen for publikum sommeren 2018.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten forvalter Langøyene.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har ansvar for utredning og gjennomføring av tiltak mot forurensing.

Kontaktpersoner

Seksjonsleder

Steinar Sidselrud

Mobilnummer
482 90 719

E-post

Mediekontakt

Lena Nesset

Mobilnummer
452 78 413

E-post

Dokumenter og rapporter

 

Se også