Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Lambertseter-Karlsrud − Planarbeid

Lambertseter-Karlsrud − Planarbeid

Vi vil skape et godt byområde på Lambertseter og Karlsrud. 

 

Hva skal vi gjøre?

Plan- og bygningsetaten skal i gang med et større planarbeid for Lambertseter og Karlsrud. Hensikten med denne planen er å få til et godt byområde med en blanding av boliger, næring, nærmiljøfunksjoner, nye møteplasser og gode løsninger for myke trafikanter.  Planarbeidet skal resultere i en områderegulering med konsekvensutredning. Til slutt skal planen vedtas av bystyret.  

Hva skjer når?

  • 17. desember 2018 – 4. februar 2019: Varsel om oppstart av planarbeid. Se mer om hvordan du kan gi innspill under «Medvirkning i planprosessen», lenger ned på siden.
  • Vår 2019: Lage planprogram.
  • Sommer 2019: varsel om oppstart av områderegulering og høring av planprogram. Planprogrammet blir fastsatt høsten 2019. 
  • Sommer 2020: Høring av forslag til områderegulering med konsekvensutredning
  • Vår 2021: Plan- og bygningsetatens forslag til områderegulering sendes til Rådhuset for politisk behandling

Hvilke områder er med i planen?

Planområdet består av næringsområdet på Lambertseter mellom Cecilie Thoresens vei, Lambertseterveien, Raschs vei og T-banesporene – med unntak av Lambertseter senter, samt næringsområdet på Karlsrud som ligger mellom Raschs vei, Radarveien og Steingrims vei. Området omfatter både private og offentlige eiendommer som i dag brukes til forretninger og dagligvarehandler, kontor, bydelsadministrasjon, bensinstasjon, trafostasjon, parkering, med mer.

Hvorfor lager vi områderegulering for Lambertseter-Karlsrud?

I kommuneplanen for Oslo 2015 er Lambertseter og Karlsrud definert som utviklingsområder med krav til felles planlegging. Det betyr at kommunen har ansvar for å lage en helhetlig plan for utviklingen av området. På Lambertseter har flere private grunneiere i lengre tid vært interessert i å utvikle sine eiendommer, og enkelte har de siste par årene startet planarbeidet med å utvikle egne detaljreguleringsplaner for sine tomter. Nå når Plan- og bygningsetaten har blitt bedt av Bystyret om å utarbeide en områderegulering, er de private reguleringsplanarbeidene blitt satt på vent. Grunneierne kan først få lov til å fremme sine egne detaljreguleringsplaner for politisk behandling når Bystyret har vedtatt kommunens områdereguleringsplan.

Medvirkning i planprosessen

Vi vektlegger medvirkning i planprosessen for Lambertseter-Karlsrud. Vi vil holde åpne møter og åpne kontordager på Lambertseter i forbindelse med høringsperiodene, gjennomføre arbeidsverksteder med representanter fra lokalmiljøet, organisasjoner og grunneiere, gjennomføre medvirkning med barn og unge og holde enkeltmøter med lokale grupperinger som ofte ikke blir hørt.

Ettersom vi jobber oss frem mot et planforslag, vil planen bli mer og med detaljert. Det er i startfasen du har størst mulighet til å påvirke innholdet i planarbeidet, og det er derfor viktig at du forteller oss hva du mener er bra ved området, eller hva du synes mangler i forbindelse med varsel om oppstart.

Du kan formelt si din mening om planarbeidet i flere omganger. Det er ved:

  • varsel om oppstart av planarbeid 17. desember 2018- 4. februar 2019
  • varsel om oppstart av områderegulering og høring av planprogram sommer 2019
  • høring av områderegulering sommer 2020
  • å engasjere deg ved å ta kontakt med politikere som skal behandle planen

 Plan- og bygningsetaten setter pris på å få innspill fra deg. Send innspillene dine til Plan- og bygningsetaten på e-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Hvem er ansvarlig?

Det er Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten som har ansvar for planarbeidet.

Kontakt oss

Plan- og bygningsetaten

Prosjektleder

Trine Bølviken

Mobilnummer
911 50 871

E-post

Kundesenteret i Plan- og bygningsetaten

Mobilnummer
23 49 10 00

E-post

Besøksadresse
Vahls gate 1, 0187 Oslo

Dokumenter og lenker

 Visste du at du kan abonnere på saken? Da får du varsel på e-post om alle nye dokumenter.